Informačné pohovory

Vážení rodičia,

vo štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnia informačné pohovory pre všetky triedy SZŠ a SGM. Vyučujúci Vám budú k dispozícii od 17:30 do 19:00.

Okresné kolá Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku

Na Olympiáde v Anglickom jazyku študenti SG Mercury dosiahli tieto umiestnenia:

Tereza Spáčilová     – 2.miesto v kategórií 1B

Tadeáš Paule            – 1. miesto v kategórií 2A, postup do krajského kola

Patrik Moštenický   – 2. miesto v kategórií 2C2

Ľubomír Furinda     – ako víťaz školského kola v kategórií 2C1 postup do krajského kola

Na Olympiáde v Nemeckom jazyku konanej na pôde gym. Mercury sa naši študenti taktiež umiestnili:

Samuel Stolár           – 2. miesto v kategórií 2A

Michal Pietor            – 2.miesto v kategórií  2B

Daniel Rusina            – 2.miesto v kategórií 1B (konanej na ZŠ Holíčska)

Laura Makuderová  – ako víťazka školského kola v kategórií 2C postup do krajského kola

Všetkým ďakujeme za účasť a gratulujeme.

Opravné termíny a termíny konzultácií

2.štvrťrok školského roku 20015/2016

13.1.2016     Streda    Slovenský jazyk, Dejiny umenia

14.1.2016     Štvrtok   Dejepis, Náuka o spoločnosti

15.1.2016     Piatok     Anglický jazyk

18.1.2016     Pondelok  Matematika, Informatika

19.1.2016     Utorok    Ekonómia, Biológia

20.1.2016     Streda   Nemecký jazyk, Chémia

21.1.2016     Štvrtok    Fyzika, Geografia

22.1.2016     Piatok    podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)

21.1.2016     Informačné pohovory

26.1.2016     Utorok    Klasifikačná porada

Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

 

TERMÍNY KONZULTÁCII (14:00 – 16:30 po dohovore s vyučujúcim)

11.1.2016     Pondelok  Slovenský jazyk, Dejepis, Náuka o spoločnosti, Dejiny umenia

12.1.2016     Utorok    Ekonómia, Informatika, Matematika, Anglický jazyk, Biológia,

13.1.2016     Streda    Nemecký jazyk, Chémia, Fyzika, Geografia

Zmena termínu zriaďovateľských testov

Vážení rodičia, vzhľadom na dlhšie vianočné prázdniny vedenie Súkromného gymnázia Mercury posunulo písanie zriaďovateľských testov zo slovenského jazyka a literatúry z 11.1.2016 na 13.1.2016. Dva dni sa využijú na konzultácie a prípravu študentov.

Ďakujeme za pochopenie.

Shakespeare Memorial 2015

Dňa 2. decembra sa študenti Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili národného kola recitačnej súťaže „Shakespeare Memorial“. Študenti Dávid Paška a Nina Majerová získali krásne druhé miesta, Tereza Spáčilová sa umiestnila na treťom mieste. Všetkým gratulujeme.

Vianočný koncert

Tradičný vianočný koncert Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury sa uskutoční 15. decembra 2015 v DK Zrkadlový háj.

Poznávací výlet do Viedne

Vo štvrtok 17.12. 2015 sa žiaci a študenti našej školy zúčastnia jednodňového poznávacieho výletu do Viedne. Spolu nasajeme predvianočnú atmosféru na tamojších trhoch, navštívime aj Vojenské historické múzeum, prejdeme sa historickým centrom mesta.

Mgr. Daniel Baran, vedúci PK NEJ

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Súkromné gymnázium Mercury sa stalo organizátorom 26. ročníka Okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre stredné školy v celej Petržalke. Samotné kolo sa uskutoční 12.1.2016 od 8:00 v priestoroch školy.

Tešíme sa na organizáciu tejto udalosti!

Mgr. Daniel Baran, vedúci PK NEJ, organizátor

Testovanie T5

Dňa 25.11.2015 sa na Súkromnej základnej škole po prvýkrát uskutoční testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl T5 – 2015. Začiatok je o 7:45. Všetkým piatakom držíme palce.

PIsqworky 2015

V piatok 13.11.2015 naša škola (po tretí krát) hostila krajské kolo medzinárodnej súťaže v piškvorkach. Naše družstvo v zložení Vojtech Ciffra, Katarína Sujová, Adam Kuklovský, Kevin Absolon a Alexandra Mýtniková v celkovom hodnotení zvíťazilo a postúpilo do krajského kola. Krajské kolo sa uskutoční v piatok 20.11. opäť na pôde Súkromného gymnázia Mercury.

fotogaléria