10.2.2016 sa naši študenti zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa konala v Spojenej škole na Novohradskej ulici. Študenti Ľubomír Furinda a Tadeáš Paule získali čestné uznanie.

Facebooktwitteryoutube