.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

Novinky a oznamy

Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2022/2023 pedagogickí zamestnanci Súkromného gymnázia Mercury, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy úspešne absolvovali program aktualizačného vzdelávania podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom Aktualizačné vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 27 pedagogických zamestnancov toto aktualizačné vzdelávanie […]

Opravné termíny

Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že Mercury School v školskom roku 2022/23 slávnostne otvorí svoje brány pre žiakov a ich rodičov dňa 5. septembra 2022 o 10:00 hod. Harmonogram: 09:30 príchod žiakov v slávnostnej uniforme na nádvorie školy (za budovou školy – od hasičov), kde budú rozdelení podľa ročníkov triednymi učiteľmi a odovzdajú triednym učiteľom prehlásenie o bezpríznakovosti 10.00 […]

.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

lSúkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola na Zadunajskej ulici 27 v Bratislave v súvislosti so šírením nového koronavírusu  prerušili svoje vyučovanie už 10. marca 2020. Následne, keď sa ukázalo, že mimoriadna situácia bude trvať dlhšie,  ako sme pôvodne predpokladali, pristúpili sme k hľadaniu možností ako spustiť vyučovanie na diaľku. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Datapac s.r.o., ktorá všetky potrebné technické náležitosti vyriešila, a tak sme mohli našu MERCURY ONLINE SCHOOL spustiť celoplošne vo všetkých triedach už 25. marca 2020. Od prvých momentov prebieha online vyučovanie nad naše očakávania, čo potvrdzujú okamžité pozitívne reakcie zo strany žiakov, rodičov i učiteľov. Touto cestou by sme zároveň chceli spoločnosti Datapac s.r.o. poďakovať za rýchly a profesionálny prístup. Veríme, že tieto ťažké časy spoločnými silami zvládneme a napokon nás posunú ďalej. Je isté, že nadobudnuté skúsenosti s online vyučovaním budeme využívať aj počas klasického fungovania školy.

MERCURY SCHOOL

1

Novinky a oznamy

Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2022/2023 pedagogickí zamestnanci Súkromného gymnázia Mercury, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy úspešne absolvovali program aktualizačného vzdelávania podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom Aktualizačné vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 27 pedagogických zamestnancov toto aktualizačné vzdelávanie […]

Opravné termíny

Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že Mercury School v školskom roku 2022/23 slávnostne otvorí svoje brány pre žiakov a ich rodičov dňa 5. septembra 2022 o 10:00 hod. Harmonogram: 09:30 príchod žiakov v slávnostnej uniforme na nádvorie školy (za budovou školy – od hasičov), kde budú rozdelení podľa ročníkov triednymi učiteľmi a odovzdajú triednym učiteľom prehlásenie o bezpríznakovosti 10.00 […]

[/av_one_full][/av_section]

Click here to add your own text

Hello

Facebooktwitteryoutube
Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave