.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola na Zadunajskej ulici 27 v Bratislave v súvislosti so šírením nového koronavírusu prerušili svoje vyučovanie už 10. marca 2020. Následne, keď sa ukázalo, že mimoriadna situácia bude trvať dlhšie, ako sme pôvodne predpokladali, pristúpili sme k hľadaniu možností ako spustiť vyučovanie na diaľku. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Datapac s.r.o., ktorá všetky potrebné technické náležitosti vyriešila, a tak sme mohli našu

MERCURY ONLINE SCHOOL

spustiť celoplošne vo všetkých triedach už 25. marca 2020. Od prvých momentov prebieha online vyučovanie nad naše očakávania, čo potvrdzujú okamžité pozitívne reakcie zo strany žiakov, rodičov i učiteľov. Touto cestou by sme zároveň chceli spoločnosti Datapac s.r.o. poďakovať za rýchly a profesionálny prístup. Veríme, že tieto ťažké časy spoločnými silami zvládneme a napokon nás posunú ďalej. Je isté, že nadobudnuté skúsenosti s online vyučovaním budeme využívať aj počas klasického fungovania školy.

MERCURY SCHOOL

Novinky a oznamy

Dodatok k Vnútornému poriadku školy (o online vyučovaní).

DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.  Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov. PREDMET ÚPRAVY […]

Dôležité INFORMÁCIE

Vážení rodičia a milí žiaci, na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej repulike a rozhodnutia ministerky školstva sa PRERUŠUJE vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období: od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Presúva sa termín písomných aj ústnych maturitných skúšok, T9, príjmacích pohovorov a talentových skúšok. Na MERCURY SCHOOL bude výučba počas […]

Riaditeľské voľno

OZNAM Vážení rodičia,dňa 9.marca 2020 udeľujem na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno, v dňoch 10. marca 2020 – 13. marca 2020. Škola bude v danom termíne zatvorená a vyučovanie nebude prebiehať.Taktiež apelujeme na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení, sledujte pokyny Úradu verejného zdravotníctva. PhDr. Denis Barnariaditeľ MERCURY SCHOOL

Kurz plávania

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás informovať, že plávanie bude oficiálne zahájené na Petržalskej plavárni v termíne od 10.10.2019. Všetky ročníky absolvujú kurz plávania vždy 1x za týždeň (každý štvrtok) v čase medzi 10,30 až 12,00 hod. Prosíme Vás o zabezpečenie všetkých pomôcok tak, ako bolo uvedené v prihláške. Dopravu, dozor, profesionálneho trénera a ostatné […]

<p>

.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

l<strong><span style=“color: #ffffff;“ data-mce-style=“color: #ffffff;“>Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola na Zadunajskej ulici 27 v Bratislave v súvislosti so šírením nového koronavírusu  prerušili svoje vyučovanie už 10. marca 2020. Následne, keď sa ukázalo, že mimoriadna situácia bude trvať dlhšie,  ako sme pôvodne predpokladali, pristúpili sme k hľadaniu možností ako spustiť vyučovanie na diaľku. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Datapac s.r.o., ktorá všetky potrebné technické náležitosti vyriešila, a tak sme mohli našu MERCURY ONLINE SCHOOL spustiť celoplošne vo všetkých triedach už 25. marca 2020. Od prvých momentov prebieha online vyučovanie nad naše očakávania, čo potvrdzujú okamžité pozitívne reakcie zo strany žiakov, rodičov i učiteľov. Touto cestou by sme zároveň chceli spoločnosti Datapac s.r.o. poďakovať za rýchly a profesionálny prístup. Veríme, že tieto ťažké časy spoločnými silami zvládneme a napokon nás posunú ďalej. Je isté, že nadobudnuté skúsenosti s online vyučovaním budeme využívať aj počas klasického fungovania školy.</span></strong></p>
<div id=“m_2197566991486532657yiv3531277541ydp37d348b6yiv0450292333yqtfd92486″>
<div dir=“ltr“ style=“text-align: center;“ data-mce-style=“text-align: center;“><strong><span style=“color: #ffffff;“ data-mce-style=“color: #ffffff;“>MERCURY SCHOOL</span></strong></div>
</div>
<p><span style=“color: #ffffff;“ data-mce-style=“color: #ffffff;“>1</span>
<b>Novinky a oznamy</b>

Dodatok k Vnútornému poriadku školy (o online vyučovaní).

DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.  Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov. PREDMET ÚPRAVY […]

Dôležité INFORMÁCIE

Vážení rodičia a milí žiaci, na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej repulike a rozhodnutia ministerky školstva sa PRERUŠUJE vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období: od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Presúva sa termín písomných aj ústnych maturitných skúšok, T9, príjmacích pohovorov a talentových skúšok. Na MERCURY SCHOOL bude výučba počas […]

Riaditeľské voľno

OZNAM Vážení rodičia,dňa 9.marca 2020 udeľujem na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno, v dňoch 10. marca 2020 – 13. marca 2020. Škola bude v danom termíne zatvorená a vyučovanie nebude prebiehať.Taktiež apelujeme na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení, sledujte pokyny Úradu verejného zdravotníctva. PhDr. Denis Barnariaditeľ MERCURY SCHOOL

Kurz plávania

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás informovať, že plávanie bude oficiálne zahájené na Petržalskej plavárni v termíne od 10.10.2019. Všetky ročníky absolvujú kurz plávania vždy 1x za týždeň (každý štvrtok) v čase medzi 10,30 až 12,00 hod. Prosíme Vás o zabezpečenie všetkých pomôcok tak, ako bolo uvedené v prihláške. Dopravu, dozor, profesionálneho trénera a ostatné […]

[/av_one_full][/av_section]</p>
[/av_textblock]

Click here to add your own text

Hello

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave