Termíny opravných písomiek

3.štvrťrok školského roku 20015/2016

04.04.2016 Pondelok            Dejepis, Náuka o Spoločnosti, Anglický jazyk
05.04.2016 Utorok                Slovenský jazyk, Fyzika
06.04.2016 Streda                 Matematika, Nemecký jazyk, Informatika
07.04.2016 Štvrtok               Biológia, Geografia, Ekonómia,
08.04.2016 Piatok                 Chémia, Dejiny umenia,
11.04.2016 Pondelok            podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)
12.04.2016 Utorok                Klasifikačná porada
14.04.2016 Štvrtok               Informačné pohovory
Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

Facebooktwitteryoutube