Poznávací zájazd do Nemecka

Súkromné gymnázium Mercury organizuje poznávací zájazd do Nemecka v termíne od 25. do 30.4.2016. Počas tohto výletu nadviažeme nové medzinárodné partnerstvo s gymnáziom v Bad Sachsa. Výlet je určený pre študentov tercie, kvarty, 1. a 2.B. Veríme, že sa spolu tohto výletu zúčastníme a zažijeme len úžasné zážitky.

Návšteva NRSR

Vo štvrtok 11.2. 2016 študenti tercie navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Prezreli si priestory národnej rady, diskutovali s poslancami a videli aj začiatok mimoriadnej poslaneckej schôdze.

fotogaléria

Termín podania prihlášok

Termín podania prihlášok na štúdium pre:  5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl) a  8-ročné gymnázium “zamerané na golf” – študijný odbor 7902 J 77 (pre 5. ročník základných škôl) je do 20. februára 2016.

Futbalový a bedmintonový turnaj 2016

Vo štvrtok 28.1.2016 a v piatok 29.1.2016 sa uskutoční dievčenský Mercury Badminton Day 2016. V rovnakých dňoch sa bude konať chlapčenský futbalový turnaj SZŠ a SGM (zúčastní sa aj učiteľský tím).

Vyjadrenie k štrajku učiteľov

Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola zaujímajú k ostrému štrajku učiteľov plánovaného na pondelok 25.1.2016 nasledovný postoj: V rámci filozofie súkromných škôl máme povinnosť zabezpečiť vyučovací proces pre našich študentov, k rodičovskej verejnosti, za každých okolností.
Veríme, že sa stav v našom školstve postupne zmení a budeme napredovať tak, ako je to bežné v členských štátoch Európskej únie.
Štrajkujúcim vyjadrujeme našu podporu.

Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola, Súkromná materská škola

Informačné pohovory

Vážení rodičia,

vo štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnia informačné pohovory pre všetky triedy SZŠ a SGM. Vyučujúci Vám budú k dispozícii od 17:30 do 19:00.

Okresné kolá Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku

Na Olympiáde v Anglickom jazyku študenti SG Mercury dosiahli tieto umiestnenia:

Tereza Spáčilová     – 2.miesto v kategórií 1B

Tadeáš Paule            – 1. miesto v kategórií 2A, postup do krajského kola

Patrik Moštenický   – 2. miesto v kategórií 2C2

Ľubomír Furinda     – ako víťaz školského kola v kategórií 2C1 postup do krajského kola

Na Olympiáde v Nemeckom jazyku konanej na pôde gym. Mercury sa naši študenti taktiež umiestnili:

Samuel Stolár           – 2. miesto v kategórií 2A

Michal Pietor            – 2.miesto v kategórií  2B

Daniel Rusina            – 2.miesto v kategórií 1B (konanej na ZŠ Holíčska)

Laura Makuderová  – ako víťazka školského kola v kategórií 2C postup do krajského kola

Všetkým ďakujeme za účasť a gratulujeme.

Opravné termíny a termíny konzultácií

2.štvrťrok školského roku 20015/2016

13.1.2016     Streda    Slovenský jazyk, Dejiny umenia

14.1.2016     Štvrtok   Dejepis, Náuka o spoločnosti

15.1.2016     Piatok     Anglický jazyk

18.1.2016     Pondelok  Matematika, Informatika

19.1.2016     Utorok    Ekonómia, Biológia

20.1.2016     Streda   Nemecký jazyk, Chémia

21.1.2016     Štvrtok    Fyzika, Geografia

22.1.2016     Piatok    podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)

21.1.2016     Informačné pohovory

26.1.2016     Utorok    Klasifikačná porada

Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

 

TERMÍNY KONZULTÁCII (14:00 – 16:30 po dohovore s vyučujúcim)

11.1.2016     Pondelok  Slovenský jazyk, Dejepis, Náuka o spoločnosti, Dejiny umenia

12.1.2016     Utorok    Ekonómia, Informatika, Matematika, Anglický jazyk, Biológia,

13.1.2016     Streda    Nemecký jazyk, Chémia, Fyzika, Geografia

Zmena termínu zriaďovateľských testov

Vážení rodičia, vzhľadom na dlhšie vianočné prázdniny vedenie Súkromného gymnázia Mercury posunulo písanie zriaďovateľských testov zo slovenského jazyka a literatúry z 11.1.2016 na 13.1.2016. Dva dni sa využijú na konzultácie a prípravu študentov.

Ďakujeme za pochopenie.

Shakespeare Memorial 2015

Dňa 2. decembra sa študenti Súkromného gymnázia Mercury zúčastnili národného kola recitačnej súťaže „Shakespeare Memorial“. Študenti Dávid Paška a Nina Majerová získali krásne druhé miesta, Tereza Spáčilová sa umiestnila na treťom mieste. Všetkým gratulujeme.