Vyjadrenie k štrajku učiteľov

Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola zaujímajú k ostrému štrajku učiteľov plánovaného na pondelok 25.1.2016 nasledovný postoj: V rámci filozofie súkromných škôl máme povinnosť zabezpečiť vyučovací proces pre našich študentov, k rodičovskej verejnosti, za každých okolností.
Veríme, že sa stav v našom školstve postupne zmení a budeme napredovať tak, ako je to bežné v členských štátoch Európskej únie.
Štrajkujúcim vyjadrujeme našu podporu.

Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola, Súkromná materská škola

Facebooktwitteryoutube