Opravné termíny a termíny konzultácií

2.štvrťrok školského roku 20015/2016

13.1.2016     Streda    Slovenský jazyk, Dejiny umenia

14.1.2016     Štvrtok   Dejepis, Náuka o spoločnosti

15.1.2016     Piatok     Anglický jazyk

18.1.2016     Pondelok  Matematika, Informatika

19.1.2016     Utorok    Ekonómia, Biológia

20.1.2016     Streda   Nemecký jazyk, Chémia

21.1.2016     Štvrtok    Fyzika, Geografia

22.1.2016     Piatok    podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)

21.1.2016     Informačné pohovory

26.1.2016     Utorok    Klasifikačná porada

Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

 

TERMÍNY KONZULTÁCII (14:00 – 16:30 po dohovore s vyučujúcim)

11.1.2016     Pondelok  Slovenský jazyk, Dejepis, Náuka o spoločnosti, Dejiny umenia

12.1.2016     Utorok    Ekonómia, Informatika, Matematika, Anglický jazyk, Biológia,

13.1.2016     Streda    Nemecký jazyk, Chémia, Fyzika, Geografia

Facebooktwitteryoutube