Maturitné skúšky 2016

V dňoch 15. a 16. 3.2016 sa na našej škole uskutoční písomná forma internej časti (PFIČ) a externá časť (EČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Našim maturantom držíme palce.

Facebooktwitteryoutube