Termíny zriaďovateľských testov

25. apríla 2016    Ekonomické predmety (kvinta-septima, 1.B-4.B)

2.mája 2016          Nemecký jazyk (kvarta-septima, 1.B-4.B)

9.mája 2016          Anglický jazyk (kvarta-septima, 1.B-4.B)

16. mája 2016       Slovenský jazyk (kvarta-septima, 1.B-4.B)

23. mája 2016       Matematika + semináre (kvarta-septima, 1.B-4.B)

Krajské kolo SOČ

Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej súťaže sa študentky Alexandra Mýtniková a Katarína Sujová v odbore Zdravotníctvo (s prácou: Oxytocín, ako modulátor sociálnych schopností. Nádej pri liečbe autizmu?) umiestnili na krásnom druhom mieste a postupujú do celoslovenského kola. V odbore Biológia získali študentky Barbora Siváková a Lucia Lelovicsová so svojou prácou: Coca cola preferenčný test u laboratórnych zvierat tretie miesto. Všetkým zúčastneným gratulujeme.

Taktiež gratulujeme Kataríne Sujovej k druhému miestu v krajskom kole Chemickej olympiády B-kategórie.

Informačné pohovory

Vážení rodičia, vo štvrtok – 14.4.2016 – sa uskutočnia informačné pohovory SZŠ a SG Mercury. Všetci učitelia Vám budú k dispozícii od 17:30 do 19:00.

Termíny opravných písomiek

3.štvrťrok školského roku 20015/2016

04.04.2016 Pondelok            Dejepis, Náuka o Spoločnosti, Anglický jazyk
05.04.2016 Utorok                Slovenský jazyk, Fyzika
06.04.2016 Streda                 Matematika, Nemecký jazyk, Informatika
07.04.2016 Štvrtok               Biológia, Geografia, Ekonómia,
08.04.2016 Piatok                 Chémia, Dejiny umenia,
11.04.2016 Pondelok            podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)
12.04.2016 Utorok                Klasifikačná porada
14.04.2016 Štvrtok               Informačné pohovory
Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

Zápis do prvého ročníka SZŠ

Zápis do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať 20.04.2016 a 27.04.2016 o 14:00.

Prednáška

Dňa 21. marca 2016 sa pre študentov gymnázia uskutočnila prednáška na témy týkajúce sa problematiky interupcie spojená s následnou diskusiou. Prednášku pripravili študenti práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Lyžiarsky výcvik 2016

V dňoch 7.3. až 11.3. 2016 sa v lyžiarskom stredisku Oščadnica – Veľká Rača uskutoční lyžiarsky výcvik. Zúčastnia sa ho študenti sekundy až 2.B.

Maturitné skúšky 2016

V dňoch 15. a 16. 3.2016 sa na našej škole uskutoční písomná forma internej časti (PFIČ) a externá časť (EČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Našim maturantom držíme palce.

Nemecká jazyková skúška DSD1

9. marca 2016 sa na našej škole uskutoční písomná časť nemeckého jazykového certifikátu DSD1 na úrovni B1 podľa SERR. Prihlásení študenti sa popasujú s posluchom, čítaním s porozumením a esejou. Následne ďalšie dni sa uskutoční ústna časť skúšky – práca, prezentácia a jej obhajoba pred komisiou.

Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získajú certifikát na úrovni B1, ktorý im otvára dvere k vyššiemu certifikátu DSD2 na úrovni B2/C1.

Mgr. Daniel Baran, vedúci PK NEJ