OPRAVNÉ TERMÍNY – 1.štvrťrok školského roku 20017/2018

07.11.2017    Utorok    Anglický jazyk, Eseje z anglického jazyka

08.11.2017    Streda    Fyzika, Geografia

09.11.2017    Štvrtok   Dejepis, Náuka o Spoločnosti

10.11.2017    Piatok      Chémia, Dejiny umenia, Ekonómia

13.11.2017    Pondelok  Slovenský jazyk, Biológia, Nemecký jazyk

14.11.2017    Utorok    Matematika, Informatika

15.11.2017    Streda    podľa potreby, v prípade prekrývania sa  predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)

 

22.11.2017    Streda     Testovanie žiakov 5.ročníka 

23.11.2017    Štvrtok   Informačné pohovory

Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

Triedne aktívy

Vážení rodičia, dňa 5.10.2017 sa uskutočnia triedne aktívy a informačné pohovory. Triedne aktívy začínaju o 17:30, následne budú do 19:00 prebiehať informačné pohovory so všetkými učiteľmi Mercury School. V prípade záujmu Vás čakáme na Zadunajskej 27. S pozdravom Mercury School

EXKURZIA – VEDECKÝ VEĽTRH – Eurovea

Vo štvrtok 14.9. 2017 žiaci našej školy navštívia „Vedecký veľtrh“.

Žiaci tried V.A, prima, sekunda, tercia, kvarta a 1.B pôjdu na exkurziu počas 3. – 5. vyučovacej hodiny. Vyučovanie pokračuje 6. vyučovacou hodinou.

Žiaci tried kvinta, sexta, oktáva, 2., 3., 4. a 5.B pôjdu na exkurziu počas 4. – 7. vyučovacej hodiny.

PROGRAM VEDECKÉHO VEĽTRHU 2017

Celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Okrem toho, že sa účastníci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Dátum konania:

  • Štvrtok 14. septembra 2017, od 8:30 do 17:30 hod.
  • Slávnostné otvorenie o 9:30 hod.

Miesto konania:

  • Námestie nákupného centra EUROVEA, Bratislava

http://www.vedeckyveltrh.sk/program

 

Otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie škoslkého roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2017 o 10:00.

Oznam

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa s Vaším dieťaťom dostavili v
termíne od 19.júna 2017 – 23.júna 2017 v čase/denne od 08,00 – 16,00 hod./
do našej krajčírskej dielne za účelom odobratia mier na školskú uniformu
pre budúci školský rok.

Ďakujeme Vám, s pozdravom

Mercury

Výsledky prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka

na 8 – ročné gymnázium, cudzie jazyky – študijný odbor 7902J00

zo dňa 06.06.2017

—————————————————————————————————————————

 

Podmienkam prijatia vyhoveli títo uchádzači:

Poradové číslo ST Kód      PS MAT v %   PS PSYCH.T.
1. 100 98,28       Vyhovel/a
2. 101 77,59 Vyhovel/a
3. 102 77,59 Vyhovel/a
4. 103 67,24 Vyhovel/a
5. 104 67,24 Vyhovel/a
6. 105 72,41 Vyhovel/a
7. 106 82,76 Vyhovel/a
8. 107 62,07 Vyhovel/a
9. 108 81,03 Vyhovel/a
10. 109 91,38 Vyhovel/a
11. 110 96,55 Vyhovel/a
12. 111 67,24 Vyhovel/a
13. 112 75,86 Vyhovel/a
14. 113 86,21 Vyhovel/a

 

 

Poradové číslo ST Kód      PS MAT   PS PSYCH.T.
15. 115 84,48 Vyhovel/a
16. 117 93,10 Vyhovel/a
Podmienkam prijatia nevyhoveli títo uchádzači:
1. 96 50,00       Nevyhovel/a
2. 97 44,00       Nevyhovel/a
3. 98 43,00 Nevyhovel/a
4. 99 49,00 Nevyhovel/a
5. 114 44,83 Nevyhovel/a
6. 116 50,00 Nevyhovel/a
7. 118 50,00 Nevyhovel/a
8. 120 45,00 Nevyhovel/a
9. 123 44,00 Nevyhovel/a
10. 124 49,00 Nevyhovel/a

 


            Rozhodnutie o prijatí a Zmluva o štúdiu Vám bude k nahliadnutiu zaslaná prostredníctvom e-mailu v termíne od 12.06.2017.

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

                                                                                                  Riaditeľ SG Mercury

 

 

Karate klub – DUVIKAN

Vážení rodičia, priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto formou požiadať o podporu a poukázanie  podielu zo zaplatenej dane  tohto roku prvý krát pre projekty Karate klubu – DUVIKAN Bratislava, ktorého prezidentom je náš vážený pán učiteľ Mgr. Daniel Baran.

V rámci vzájomnej spolupráce klubu so školou poukázaním podporíte činnosť zameranú na:

  • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
  • prípravu študentov v oblasti sebaobrany,
  • organizáciu školení, seminárov a sústredení v oblasti športu,
  • podporu kultúrnych, výchovno-poznávacích a športových programov.

 

Za Vašu podporu Vám za všetkých študentov ĎAKUJEME

PhDr. Denis Barna

Potvrdenie

Vyhlásenie

Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát)

Dňa 9.3.2017 sa na našej škole uskutoční Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát). Prihlásení študenti si otestujú svoje vedomosti na úrovni A2/B1 – posluch s porozumením, čítanie s porozumením a štrukturovaná esej. Následne, koncom marca, sa uskutoční aj ústna časť skúšky, ktorá sa skladá z prezentácie a obhajoby študentskej práce.

Všetkým prihláseným držíme palce.

Mgr. Daniel Baran, zodpovedný za DSD program na škole

Predmetová komisia nemeckého jazyka SG Mercury

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti, priatelia školy, na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15.2.2017 na Gymnáziu Novohradská v Bratislave, skončil náš študent Ľubomír Furinda v kategórii 2C1 na vynikajúcom 2. mieste. Ľubošovi gratulujeme a ďakujeme PK ANJ za prípravu!

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí študenti, zajtra, 22.12.2016, bolo udelené riaditeľské voľno, nakoľko sme si vyučovanie nahradili 17. novembra počas Dňa solidarity.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2017.

Mercury school