Karate klub – DUVIKAN

Vážení rodičia, priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto formou požiadať o podporu a poukázanie  podielu zo zaplatenej dane  tohto roku prvý krát pre projekty Karate klubu – DUVIKAN Bratislava, ktorého prezidentom je náš vážený pán učiteľ Mgr. Daniel Baran.

V rámci vzájomnej spolupráce klubu so školou poukázaním podporíte činnosť zameranú na:

  • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
  • prípravu študentov v oblasti sebaobrany,
  • organizáciu školení, seminárov a sústredení v oblasti športu,
  • podporu kultúrnych, výchovno-poznávacích a športových programov.

 

Za Vašu podporu Vám za všetkých študentov ĎAKUJEME

PhDr. Denis Barna

Potvrdenie

Vyhlásenie

Facebooktwitteryoutube