Výsledky prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka

na 8 – ročné gymnázium, cudzie jazyky – študijný odbor 7902J00

zo dňa 06.06.2017

—————————————————————————————————————————

 

Podmienkam prijatia vyhoveli títo uchádzači:

Poradové číslo ST Kód      PS MAT v %   PS PSYCH.T.
1. 100 98,28       Vyhovel/a
2. 101 77,59 Vyhovel/a
3. 102 77,59 Vyhovel/a
4. 103 67,24 Vyhovel/a
5. 104 67,24 Vyhovel/a
6. 105 72,41 Vyhovel/a
7. 106 82,76 Vyhovel/a
8. 107 62,07 Vyhovel/a
9. 108 81,03 Vyhovel/a
10. 109 91,38 Vyhovel/a
11. 110 96,55 Vyhovel/a
12. 111 67,24 Vyhovel/a
13. 112 75,86 Vyhovel/a
14. 113 86,21 Vyhovel/a

 

 

Poradové číslo ST Kód      PS MAT   PS PSYCH.T.
15. 115 84,48 Vyhovel/a
16. 117 93,10 Vyhovel/a
Podmienkam prijatia nevyhoveli títo uchádzači:
1. 96 50,00       Nevyhovel/a
2. 97 44,00       Nevyhovel/a
3. 98 43,00 Nevyhovel/a
4. 99 49,00 Nevyhovel/a
5. 114 44,83 Nevyhovel/a
6. 116 50,00 Nevyhovel/a
7. 118 50,00 Nevyhovel/a
8. 120 45,00 Nevyhovel/a
9. 123 44,00 Nevyhovel/a
10. 124 49,00 Nevyhovel/a

 


            Rozhodnutie o prijatí a Zmluva o štúdiu Vám bude k nahliadnutiu zaslaná prostredníctvom e-mailu v termíne od 12.06.2017.

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

                                                                                                  Riaditeľ SG Mercury

 

 

Karate klub – DUVIKAN

Vážení rodičia, priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto formou požiadať o podporu a poukázanie  podielu zo zaplatenej dane  tohto roku prvý krát pre projekty Karate klubu – DUVIKAN Bratislava, ktorého prezidentom je náš vážený pán učiteľ Mgr. Daniel Baran.

V rámci vzájomnej spolupráce klubu so školou poukázaním podporíte činnosť zameranú na:

  • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
  • prípravu študentov v oblasti sebaobrany,
  • organizáciu školení, seminárov a sústredení v oblasti športu,
  • podporu kultúrnych, výchovno-poznávacích a športových programov.

 

Za Vašu podporu Vám za všetkých študentov ĎAKUJEME

PhDr. Denis Barna

Potvrdenie

Vyhlásenie

Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát)

Dňa 9.3.2017 sa na našej škole uskutoční Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát). Prihlásení študenti si otestujú svoje vedomosti na úrovni A2/B1 – posluch s porozumením, čítanie s porozumením a štrukturovaná esej. Následne, koncom marca, sa uskutoční aj ústna časť skúšky, ktorá sa skladá z prezentácie a obhajoby študentskej práce.

Všetkým prihláseným držíme palce.

Mgr. Daniel Baran, zodpovedný za DSD program na škole

Predmetová komisia nemeckého jazyka SG Mercury

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti, priatelia školy, na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15.2.2017 na Gymnáziu Novohradská v Bratislave, skončil náš študent Ľubomír Furinda v kategórii 2C1 na vynikajúcom 2. mieste. Ľubošovi gratulujeme a ďakujeme PK ANJ za prípravu!

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí študenti, zajtra, 22.12.2016, bolo udelené riaditeľské voľno, nakoľko sme si vyučovanie nahradili 17. novembra počas Dňa solidarity.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2017.


Mercury school

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia,

vo štvrtok, 19.1.2017, sa na našej škole uskutoční Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre Bratislavu I. a Bratislavu V. Opäť sme dostali dôveru MŠVVaŠ SR, ako aj Celoštátnej komisie Olympiády v nemeckom jazyku.

Tešíme sa, že u nás privítame študentov v kategóriách 2A, 2B, 2D. V kategórii 2C postupujú víťazi školského kola priamo do krajského kola.

Predmetová komisia nemeckého jazyka

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy,

dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším
polárnym expresom.
Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento
merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v
hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.

 

Deň solidarity

Vážení rodičia,

vo štvrtok, 17.11.2016, sa na škole uskutoční tradičná charitatívna akcia Deň solidarity. Všetci študenti idú do školy na 9:00, program sa končí o 13:00. V rámci projektu budú mať študenti zabezpečený program. Poprosíme Vás i touto cestou o oblečenie, hračky pre deti, ktoré si rodiny s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia zoberú so sebou domov.
Tešíme sa na Vašu spoluprácu.
Mercury school

Termíny opravných písomiek

1.štvrťrok školského roku 20016/2017

 

07.11.2016    Pondelok:  Fyzika, Geografia,

08.11.2016    Utorok:    Dejepis, Náuka o Spoločnosti,

09.11.2016    Streda:    Matematika, Anglický jazyk, Informatika

10.11.2016    Štvrtok:   Slovenský jazyk, Biológia, Nemecký jazyk

11.11.2016    Piatok:     Chémia, Dejiny umenia, Ekonómia,

14.11.2016    Pondelok  podľa potreby, v prípade prekrývania sa  predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)

15.11.2016    Utorok:    Klasifikačná porada

24.11.2016    Štvrtok:   Informačné pohovory

Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

TERMÍNY KONZULTÁCII

2.11.2016     Streda:    Fyzika, Geografia, Informatika, Dejepis, Náuka o Spoločnosti,

3.11.2016      Štvrtok : Matematika, Biológia, Ekonómia, Slovenský jazyk

4.11.2016     Piatok:     Chémia, Nemecký jazyk, Anglický jazyk

Mobilné planetárium

Našu školu v dňoch 25. a 26. októbra navštívilo mobilné planetárium.

img_20161026_130139 img_20161026_125959

img_20161026_125948 img_20161026_125549