Karate klub – DUVIKAN

Vážení rodičia, priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto formou požiadať o podporu a poukázanie  podielu zo zaplatenej dane  tohto roku prvý krát pre projekty Karate klubu – DUVIKAN Bratislava, ktorého prezidentom je náš vážený pán učiteľ Mgr. Daniel Baran.

V rámci vzájomnej spolupráce klubu so školou poukázaním podporíte činnosť zameranú na:

  • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
  • prípravu študentov v oblasti sebaobrany,
  • organizáciu školení, seminárov a sústredení v oblasti športu,
  • podporu kultúrnych, výchovno-poznávacích a športových programov.

 

Za Vašu podporu Vám za všetkých študentov ĎAKUJEME

PhDr. Denis Barna

Potvrdenie

Vyhlásenie

Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát)

Dňa 9.3.2017 sa na našej škole uskutoční Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát). Prihlásení študenti si otestujú svoje vedomosti na úrovni A2/B1 – posluch s porozumením, čítanie s porozumením a štrukturovaná esej. Následne, koncom marca, sa uskutoční aj ústna časť skúšky, ktorá sa skladá z prezentácie a obhajoby študentskej práce.

Všetkým prihláseným držíme palce.

Mgr. Daniel Baran, zodpovedný za DSD program na škole

Predmetová komisia nemeckého jazyka SG Mercury

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti, priatelia školy, na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15.2.2017 na Gymnáziu Novohradská v Bratislave, skončil náš študent Ľubomír Furinda v kategórii 2C1 na vynikajúcom 2. mieste. Ľubošovi gratulujeme a ďakujeme PK ANJ za prípravu!