Nemecká jazyková skúška DSD1

9. marca 2016 sa na našej škole uskutoční písomná časť nemeckého jazykového certifikátu DSD1 na úrovni B1 podľa SERR. Prihlásení študenti sa popasujú s posluchom, čítaním s porozumením a esejou. Následne ďalšie dni sa uskutoční ústna časť skúšky – práca, prezentácia a jej obhajoba pred komisiou.

Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získajú certifikát na úrovni B1, ktorý im otvára dvere k vyššiemu certifikátu DSD2 na úrovni B2/C1.

Mgr. Daniel Baran, vedúci PK NEJ

Návšteva partnerskej školy v Kitsee

Dňa 17.2.2016 sa uskutočnilo ďalšie medzinárodné stretnutie v projekte medzinárodného partnerstva medzi školami – SG Mercury Bratislava a NMS Kittsee. Tentokrát sa študenti tercie C a G zoznámili so svojimi rovesníkmi a vymenili si vzájomne pozdravy a informácie o sebe. Následne sme navštívili miestnu čokoládovňu, kde sme si pozreli výrobu čokolády. Samozrejme, nasledovala ochutnávka a nákup zásob domov. Plný dojmov a sladkostí sme sa zúčastnili turnaja vo volejbale a futbale. Nie každý deň sa dá zvíťaziť, ale Merkuráci bojovali, čo im len sily stačili.

Tešíme sa, že študentov z Kittsee privítame v Bratislave.

Mgr. Daniel Baran, vedúci PK NEJ SG Mercury

Poznávací zájazd do Nemecka

Súkromné gymnázium Mercury organizuje poznávací zájazd do Nemecka v termíne od 25. do 30.4.2016. Počas tohto výletu nadviažeme nové medzinárodné partnerstvo s gymnáziom v Bad Sachsa. Výlet je určený pre študentov tercie, kvarty, 1. a 2.B. Veríme, že sa spolu tohto výletu zúčastníme a zažijeme len úžasné zážitky.

Návšteva NRSR

Vo štvrtok 11.2. 2016 študenti tercie navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Prezreli si priestory národnej rady, diskutovali s poslancami a videli aj začiatok mimoriadnej poslaneckej schôdze.

fotogaléria

Termín podania prihlášok

Termín podania prihlášok na štúdium pre:  5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl) a  8-ročné gymnázium “zamerané na golf” – študijný odbor 7902 J 77 (pre 5. ročník základných škôl) je do 20. februára 2016.