V mesiaci marec sa na škole uskutoční skúška z nemeckého jazykového certifikátu na úroveň B1 – Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD1) pod záštitou Zentralstelle fur das Auslandschulwesen z Nemecka pod vedením koordinátorky p. Gudrun Telge (Nemecko) a slovenskej komisie v zložení p. Mgr. Krajčírová a p. Mgr. Baran.

19.3.2013 sa uskutoční písomná skúška (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a esej), 20.3.2013 pilotná skúška a 25.-26.3.2013 ústna skúška.

Tento rok je priuhlíňásených 21 študentov sexty, septimy a oktávy. Prajeme im veľa šťastia a veríme, že túto skúšku hravo zvládnu.

Facebooktwitteryoutube