Kto sme

Súkromné gymnázium Mercury poskytuje komplexnú edukačnú starostlivosť, ktorá vychádza zo vzdelávacích, telesných, duševných a sociálnych potrieb dieťaťa, jeho rodiny a pristupuje k výchove holisticky.

Náš cieľ

Cieľom školy je každému žiakovi poskytnúť príležitosť dosiahnuť úspech a rozvíjať sa žiaducim smerom (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

Naše úsilie

Škola svoje úsilie sústreďuje na kognitívny rozvoj dieťaťa, jeho sociálny a emocionálny vývin a hodnotovú orientáciu.