.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

Novinky a oznamy

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti, priatelia školy, na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15.2.2017 na Gymnáziu Novohradská v Bratislave, skončil náš študent Ľubomír Furinda v kategórii 2C1 na vynikajúcom 2. mieste. Ľubošovi gratulujeme a ďakujeme PK ANJ za prípravu!

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí študenti, zajtra, 22.12.2016, bolo udelené riaditeľské voľno, nakoľko sme si vyučovanie nahradili 17. novembra počas Dňa solidarity. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2017. Mercury school

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia, vo štvrtok, 19.1.2017, sa na našej škole uskutoční Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre Bratislavu I. a Bratislavu V. Opäť sme dostali dôveru MŠVVaŠ SR, ako aj Celoštátnej komisie Olympiády v nemeckom jazyku. Tešíme sa, že u nás privítame študentov v kategóriách 2A, 2B, 2D. V kategórii 2C […]

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy, dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším polárnym expresom. Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.  

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave