Oznam

Váž. rodičia, zákonní zástupcovia,

 

oznamujeme Vám, že objednávky pre budúci školský rok 2016/17 v krajčírskou stredisku v škole je možné zrealizovať v termíne najneskôr do 17.6.2016(piatok).

V krajčírskej dielni Vám budeme k dispozícii denne od pondelka do piatka v predĺženom čase od 7,30 hod. do 17,30 hod.

S úctou, SZŠ Mercury, SG Mercury

Facebooktwitteryoutube