Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Mercury School v školskom roku 2022/23 slávnostne otvorí svoje brány pre žiakov a ich rodičov

dňa 5. septembra 2022 o 10:00 hod.

Harmonogram:

09:30

príchod žiakov v slávnostnej uniforme na nádvorie školy (za budovou školy – od hasičov), kde budú rozdelení podľa ročníkov triednymi učiteľmi a odovzdajú triednym učiteľom prehlásenie o bezpríznakovosti

10.00

slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 na nádvorí školy

11:00 – 11:45    

triednická hodina – žiakom budú poskytnuté základné informácie, nie je potrebné si nič priniesť

11:45                  

obed

V prípade záujmu bude školský klub k dispozícii do 17:00 hod.

Vaša MERURY SCHOOL

Facebooktwitteryoutube