Otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie škoslkého roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2017 o 10:00.