Oznam

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa s Vaším dieťaťom dostavili v
termíne od 19.júna 2017 – 23.júna 2017 v čase/denne od 08,00 – 16,00 hod./
do našej krajčírskej dielne za účelom odobratia mier na školskú uniformu
pre budúci školský rok.

Ďakujeme Vám, s pozdravom

Mercury

Výsledky prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka

na 8 – ročné gymnázium, cudzie jazyky – študijný odbor 7902J00

zo dňa 06.06.2017

—————————————————————————————————————————

 

Podmienkam prijatia vyhoveli títo uchádzači:

Poradové číslo ST Kód      PS MAT v %   PS PSYCH.T.
1. 100 98,28       Vyhovel/a
2. 101 77,59 Vyhovel/a
3. 102 77,59 Vyhovel/a
4. 103 67,24 Vyhovel/a
5. 104 67,24 Vyhovel/a
6. 105 72,41 Vyhovel/a
7. 106 82,76 Vyhovel/a
8. 107 62,07 Vyhovel/a
9. 108 81,03 Vyhovel/a
10. 109 91,38 Vyhovel/a
11. 110 96,55 Vyhovel/a
12. 111 67,24 Vyhovel/a
13. 112 75,86 Vyhovel/a
14. 113 86,21 Vyhovel/a

 

 

Poradové číslo ST Kód      PS MAT   PS PSYCH.T.
15. 115 84,48 Vyhovel/a
16. 117 93,10 Vyhovel/a
Podmienkam prijatia nevyhoveli títo uchádzači:
1. 96 50,00       Nevyhovel/a
2. 97 44,00       Nevyhovel/a
3. 98 43,00 Nevyhovel/a
4. 99 49,00 Nevyhovel/a
5. 114 44,83 Nevyhovel/a
6. 116 50,00 Nevyhovel/a
7. 118 50,00 Nevyhovel/a
8. 120 45,00 Nevyhovel/a
9. 123 44,00 Nevyhovel/a
10. 124 49,00 Nevyhovel/a

 


            Rozhodnutie o prijatí a Zmluva o štúdiu Vám bude k nahliadnutiu zaslaná prostredníctvom e-mailu v termíne od 12.06.2017.

 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

                                                                                                  Riaditeľ SG Mercury