ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je Neinvestičný fond Mercury so sídlom na Zadunajskej ulici č. 27 v Bratislave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %.

  • AK STE ZAMESTNANEC:

       Do 15.02.2019 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil i  potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Potom si stiahnite a vyplňte Vyhlasenie (na stiahnutie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  • AK SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVATE SAMI:

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov, Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo, Právna forma a Identifikačné číslo. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  • AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA (PO):

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov, Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo, Právna forma a Identifikačné číslo. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.