V textovom súbore máme uložené informácie o objednaných obedoch v školskej jedálni. Žiaci si môžu vybrať z troch typov jedál. Jedla sú označené písmenami (A, B, C).

Vytvorte program, ktorý zistí

 1. koľko všetkých obedov bolo objednaných.
 2. ktorý z obedov si objednalo menej ako 10 žiakov
 3. ktorý z obedov si objednalo najviac žiakov

Súbor obedy.txt:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

B

B

C

B

C

C

B

C

B

B

B

A

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

Súbor obedy2.txt:

A A A A A A A A A B A B B B C B C C B C B B B A B B A B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B A

V penzióne OKTAVA je 50 izieb. V textovom súbore sú uložené informácie o obsadenosti hotela. Číslo 0 znamená, že izba je volná a číslo 1 znamená, že izba je obsadená a číslo 2 znamená, že izba je rezervovaná.

Napíšte program, ktorý zistí

 1. koľko je rezervovaných izieb v hoteli
 2. koľko je obsadených izieb v hoteli
 3. koľko je voľných izieb
 4. ktorých izieb je najviac

Súbor rezervácie.txt:

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Súbor rezervacia2.tyt:

1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

V textovom súbore výdavky sú zapísané údaje o nákladoch na mesačný život Šetrilka.

Vytvorte program, ktorý zistí

 1. koľko minul Šetrilko spolu za rok
 2. ktorý mesiac minul Šetrilko najviac
 3. koľko boli priemerné náklady Šetrilka za rok
 4. v koľkých mesiacoch minul Šetrilko menej ako 750 €

Textový súbor  naklady.txt:

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

950 230 350 1010 740 760 780 739 749 1200 1170 845

V textovom súbore sú uložené údaje o veku účastníkov zájazdu do krajiny MERCURY.

Vytvorte program, ktorý zistí:

 1. počet cestujúcich
 2. priemerný vek cestujúcich
 3. vek najstaršieho cestujúceho
 4. počet cestujúcich mladších ako 20 rokov
 5. koľko cestujúcich má vek deliteľný tromi

Textový súbor  cestujuci.txt:

10 12 12 14 18 19 20 21 12 10 8 45 21 13 54 18 18 19 21 22 85 1 65 25 25 18 19 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2 8 15 14 13 55 32 1 2

Textový súbor  cestujuci2.txt:

10

12

12

14

18

19

20

21

12

10

8

45

21

13

54

18

18

19

21

22

85

1

65

25

25

18

19

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2

8

15

14

13

55

32

1

2

Facebooktwitteryoutube