2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

    1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

         

          a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

          b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

  

   2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

         a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

         b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

 

   3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

        a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

        b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

  4. Právnické osoby prostredníctvom

       a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

Facebooktwitteryoutube