I.A- triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kovácsová

kontakt: katarina.kovacsova@mercury.sk
II.A – triedny učiteľ: Mgr. Slavomíra Udvardyová

kontakt: slavomira.udvardyova@mercury.sk
II.B – triedny učiteľ: Mgr. Alexander Jakubčo

kontakt: alexander.jakubco@mercury.sk

III.A – triedna učiteľka: Mgr. Marek Báleš

kontakt: marek.bales@mercury.sk

IV.A – triedna učiteľka: Mgr. Petra Kamenská

kontakt: petra.kamenska@mercury.sk

V.A – triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Horková

kontakt: gabriela.horkova@mercury.sk