I.A- triedna učiteľka: Mgr. Veronika Čornaničová

kontakt: veronika.cornanicova@mercury.sk

II.A – triedny učiteľ: Mgr. Petra Kamenská

kontakt: petra.kamenska@mercury.sk

III.A – triedny učiteľ: Mgr. Peter Bobošík

kontakt: peter.bobosik@mercury.sk

IV.A – triedny učiteľ: Mgr. Slavomíra Udvardyová

kontakt: slavomira.udvardyova@mercury.sk

IV.B – triedna učiteľka: Mgr. Eva Vernerová

kontakt: eva.vernerova@mercury.sk

V.A – triedna učiteľka: Mgr. Matúš Macejka

kontakt: matus.macejka@mercury.sk

IV.A – triedna učiteľka: Mgr. Richard Labacher

kontakt: richard.labacher@mercury.sk

Facebooktwitteryoutube