ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať 9.04.2018 a 25.04.2018.