Výsledky Súkromnej základnej školy z celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Testovanie 5-2015

Slovenský jazyk:

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 66,62%

Priemerná úspešnosť Sukr. základnej školy: 86,67%

Matematika:

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 61,99%

Priemerná úspešnosť Sukr. základnej školy: 81,43%