Slide background

Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2019/2020

8-ročné gymnázium  – študijný odbor 7902 J 00
(pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J 00 – gymnázium  (cudzie jazyky ANJ/NEJ, ekonómia, menežment, marketing).

 • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)
 • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka

8-ročné gymnázium  – študijný odbor 7902 J 77
(pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J 77 gymnázium – šport (cudzie jazyky ANJ/NEJ, ekonómia, menežment, marketing, golf).

 • talentové skúšky (max. 50 bodov)
 • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)
 • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka

Dátum prijímačiek: 8. 4. 2019, 8.30/ miestnosť č.15

5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74
(pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

 • talentové skúšky (max. 50 bodov)
 • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)
 • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Dátum prijímačiek: 8. 4. 2019, 8.30/ miestnosť č.14

ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať od 13. 4. do 29. 4. 2019.

 • Potrebné dokumenty

  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • Talentové skúšky

  (8-ročné gymnázium so zameraním na golf, 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku): 8. apríl 2019 o 8.30
  termín odovzdania prihlášky: 20. február 2019

 • Miesto

  Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici v Bratislave v miestnosti č. 14 a 15.

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave