Slide background

Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2020/2021

<p>

Slide background

Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2020/2021

<br /><strong>8-ročné gymnázium  – študijný odbor 7902 J 00</strong><br /><strong>(pre 5. ročník základných škôl)</strong>Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J 00 – gymnázium  (cudzie jazyky ANJ/NEJ, ekonómia, menežment, marketing).</p>
<li>výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)</li>
<li>absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka</li>
<p><strong>8-ročné gymnázium  – študijný odbor 7902 J 77</strong><br /><strong>(pre 5. ročník základných škôl)</strong>Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J 77 gymnázium – šport (cudzie jazyky ANJ/NEJ, ekonómia, menežment, marketing, golf).</p>
<li>talentové skúšky (max. 50 bodov)</li>
<li>výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)</li>
<li>absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka</li>
<p>Dátum prijímačiek: 16. 3. 2020, 8.30/ miestnosť č.15<strong>5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74</strong><br /><strong>(pre 8. a 9. ročník základných škôl)</strong>Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.</p>
<li>talentové skúšky (max. 50 bodov)</li>
<li>výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)</li>
<li>absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium</li>
<p>Dátum prijímačiek: 20. 4. 2020, 8.30/ miestnosť č.14<br />

ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať od 13. 4. do 29. 4. 2020.

  <br />
 • Potrebné dokumenty

  <br />rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu<br />

 • <br />
 • Talentové skúšky

  <br />(8-ročné gymnázium so zameraním na golf, 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku): 8. apríl 2019 o 8.30<br />termín odovzdania prihlášky: 20. február 2019<br />

 • <br />
 • Miesto

  <br />Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici v Bratislave v miestnosti č. 14 a 15.<br />

 • <br />
</p>
[/av_textblock]

[/av_one_half]

ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať od 13. 4. do 29. 4. 2020.

 • Potrebné dokumenty

  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • Talentové skúšky

  (8-ročné gymnázium so zameraním na golf, 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku): 8. apríl 2019 o 8.30
  termín odovzdania prihlášky: 20. február 2019

 • Miesto

  Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici v Bratislave v miestnosti č. 14 a 15.

ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať od 13. 4. do 29. 4. 2020.

 • Potrebné dokumenty

  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • Talentové skúšky

  (8-ročné gymnázium so zameraním na golf, 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku): 8. apríl 2019 o 8.30
  termín odovzdania prihlášky: 20. február 2019

 • Miesto

  Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici v Bratislave v miestnosti č. 14 a 15.

Facebooktwitteryoutube
Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave