Slide background

Kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2017/2018

8-ročné gymnázium „zamerané na cudzie jazyky a ekonomické predmety“ – študijný odbor 7902 J 00 (pre uchádzačov z 5. ročníka základných škôl)

Termín konania prijímacích pohovorov: 6.júna 2017
Termín odovzdania prihlášky:

Forma prijímacích pohovorov:
Druh skúšky:
Počet bodov:
Vedomostný test z matematiky
Psychologický test – individuálny rozhovor
50 (max. počet bodov)
10 (max. počet bodov)
Výsledky na ZŠ – vysvedčenia
0 – 50 bodov

8-ročné gymnázium „zamerané na golf“ – študijný odbor 7902 J 77
(pre 5. ročník základných škôl)

Termín konania prijímacích pohovorov: 10.apríla 2017
Termín odovzdania prihlášky:

Forma prijímacích pohovorov:
Druh skúšky:
Počet bodov:
Talentové skúšky – pohybové testy
50 (max. počet bodov)
Psychologický test – individuálny rozhovor
Výsledky na ZŠ – vysvedčenia
10 (max. počet bodov)
0-50 bodov
V školskom roku 2016/2017 bude otvorená 1 trieda 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu (20 žiakov).
Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie uchádzača pre študijný program zameraný na golf je bezchybný zdravotný stav.

5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74
(pre 8. a 9. ročník základných škôl)
Termín konania prijímacích pohovorov: 10.apríla 2017
Termín odovzdania prihlášky:

Forma prijímacích pohovorov:
Druh skúšky:
Počet bodov:
Talentové skúšky – vedomostný test z anglického jazyka
50 (max. počet bodov)
Psychologický test – individuálny rozhovor
10 (max. počet bodov)
Výsledky na ZŠ – vysvedčenia
0 – 50 bodov
V školskom roku 2016/2017 bude otvorená 1 trieda 1. ročníka bilingválneho vzdelávacieho programu (10 žiakov).

4-ročné gymnázium „zamerané na golf“ – študijný odbor 7902 J 77
(pre 9. ročník základných škôl)

Termín konania prijímacích pohovorov: 6.júna 2017
Termín odovzdania prihlášky:

Forma prijímacích pohovorov:
Druh skúšky:
Počet bodov:
Talentové skúšky – pohybové testy
Psychologický test – individuálny rozhovor
50 (max. počet bodov)
10 (max. počet bodov)
Výsledky na ZŠ – vysvedčenia
0 – 50 bodov
Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie uchádzača je bezchybný zdravotný stav.
V školskom roku 2016/2017 bude otvorená 1 trieda 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu zameraného na golf (10 žiakov).

Podmienky prijatia uchádzačov:
1. Podľa celkového počtu získaných bodov sa zostaví poradie uchádzačov.
2. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí
nasledujúce kritériá:
– výsledky olympiád
– športové súťaže
– ďalšie aktivity

Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2017/2018 budú uchádzačom oznámené najneskôr:
talentové skúšky:
prijímacie skúšky:

ZÁPIS do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať 7.04.2017 a 25.04.2017 od 12:00.

 • Potrebné dokumenty

  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • Talentové skúšky

  (8-ročné gymnázium so zameraním na golf, 4-ročné gymnázium
  zamerané na golf, 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku): 11. apríl 2016
  termín odovzdania prihlášky: 20. február 2016

 • Prijímacie skúšky

  (8-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky a ekonomické
  predmety): 5 jún 2017
  termín odovzdania prihlášky: 2. jún 2017

 • Miesto

  Prijímacie pohovory pre školský rok 2016/2017 sa uskutočnia v priestoroch Súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici v Bratislave.

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave