„Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta“ (Mauriac)

 • Členovia PK Slovenského jazyka

  Denisa Petríková PaedDr.  (slovenský jazyk) – vedúca PK

  Baran Daniel, Mgr. (slovenský jazyk)

  Monika Kozlíkova, Mgr.  (slovenský jazyk)

  Babják Juraj, Mgr. (umenie a kultúra)

  Mlynárová Jana, PaedDr. (estetická výchova, dejiny umenia)

 • Slovenský jazyk a literatúra

  Čitateľa tak máločo silno poznačí ako prvá kniha, ktorá si otvorí cestu k jeho srdcu. Tie prvé obrazy, ozveny slov, o ktorých sme si mysleli, že sú už dávno zabudnuté, nás sprevádzajú po celý život a vytesávajú nám do pamäti palác, do ktorého sa skôr či neskôr vrátime…
  Každá kniha, každý zväzok má dušu. Dušu človeka, ktorý ju napísal, a dušu ľudí, ktorí ju čítali, žili a snívali pri nej. Vždy keď sa kniha dostane do iných rúk, zakaždým, keď niekto kĺže pohľadom po jej stránkach, jej duch rastie a mocnie. Každá kniha bola kedysi najlepším priateľom nejakého človeka…
  Aj takýto vzťah sa snažíme vzbudiť, vypestovať a ďalej ho rozvíjať a podporovať v súčasných mladých ľuďoch – našich študentoch. Cez príbeh, text, ich učíme porozumieť pravidlám, úskaliam, kráse, rôznorodosti slovenského jazyka. Je to hra so slovíčkami – lexikológia, jej tvarmi a mnohorakosťou – morfológia, správnym poskladaním „skladačky“ viet – syntax a nakoniec jej akousi estetickou formou – štylistikou. Našim cieľom je zdolať tieto jednotlivé úrovne – výstupy a udomácniť sa v nich, osvojiť si materinský jazyk slovom aj písmom. Hodinou slovenčiny sa tento „film“ nekončí, skôr naopak, naberá na intenzite, sýtosti. Cesta sa rozbieha k recitácii, k vlastnej tvorbe, do knižníc a divadiel, ktoré sa stali malou tradíciou nášho gymnázia, Súkromného gymnázia Mercury.

 • Estetická výchova - Dejiny umenia

  Estetická výchova a dejiny umenia sú spestrením, zatraktívnením času stráveného v škole. Sú hodinami, kde študent môže prejaviť svoj vkus, estetické cítenie, vnímanie krásy. Z teórie sú oboznámení s dejinami výtvarného, hudobného, filmového a divadelného umenia jednotlivých umeleckých slohov historických etáp dejín ľudstva. Hodiny dokresľujú práce s rozličnými materiálmi rozličných techník, filmová prezentácia, diskusie, návštevy kultúrnych zariadení… a v neposlednom rade organizácia vlastných projektov, výstav, spoločenských akcií… Taký náš „malý-veľký“ farebný merkurácky svet… Lebo tam, kde sa maľuje, tam sa aj čaruje.

 • Výsledky v súťažiach

  Školský rok 2014/2015:

  Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

  Nina  Majerová – 2.miesto

  Viktória Valášková – čestné uznanie

  Eliška Lapšanská – účasť

  Mia Hatinová – účasť

  Jakub Meliš – účasť

  Litearárny Kežmarok 2015 – vlastná tvorba

  Nina Majerová

  David Paška

  Svätoplukove dni – výtvarná súťaž

  Emma Jaboreková