5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Termín: 

Predbežný termín: 1. termín – 2. mája 2023 a 2.termín – 9. mája 2023

Informácie o 1.termíne

Informácie o 2. termíne

Prihlášku elektronicky vyplnte prostredníctvom edupage alebo vytlačenú prihlášku

Prihláška SGM

Prihláška SGM – ENG

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 20.3.2022

Návody na elektronické podanie prihlášky nájdete tu:

https://help.edupage.org/sk/u646

8-ročné gymnázium- študijný odbor 7902 J (pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J – gymnázium .

  • vedomostný test z matematiky (0-50 bodov)
  • vedomostný test zo slovenského jazyka (0-50 bodov),
  • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (0-10 bodov)
  • psychologické testy a individuálny pohovor (0-10 bodov)

Termín:

Predbežný termín: 1.termín – 4. mája 2023 a 2.termín – 11. mája 2023

Informácie 1. termín:

Informácie 2. termín:

Prihlášku elektronicky vyplnte prostredníctvom edupage alebo vytlačenú prihlášku

Prihláška SGM

Prihláška SGM – ENG

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 20.3.2022

Návody na elektronické podanie prihlášky nájdete tu:

https://help.edupage.org/sk/u646

Facebooktwitteryoutube