8-ročné gymnázium – študijný odbor 7902 J 00 (pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné štúdium pre študijný odbor 7902 J 00 gymnázium.

  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre štúdium na gymnáziu

Termín: 

Predbežný termín: 1. termín – 2. mája 2024 a 2.termín – 6. mája 2024

5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Termín: 

Predbežný termín: 1. termín – 29. apríla 2024 a 2.termín – 9. mája 2024

Prihlášku elektronicky vyplnte prostredníctvom edupage alebo vytlačenú prihlášku

Prihláška SGM

Prihláška SGM – ENG

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 20.3.2024

Návody na elektronické podanie prihlášky nájdete tu:

https://help.edupage.org/sk/u646

Facebooktwitteryoutube