Prijímačky5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Dátum prijímačiek: 3.-14.5.2021

8-ročné gymnázium- študijný odbor 7902 J (pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J – gymnázium .

  • test zo slovenského jazyka
  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru

Dátum prijímačiek: 3.-14.5.2021

Prihlášku

prihláška

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 2.5.2021

alebo

prihlášku môžte podať aj elektronicky prostredníctvom EDUPAAGE Vašej základnej školy.