5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74
(pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

  • talentové skúšky (max. 50 bodov)
  • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (max. 10 bodov)
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Dátum prijímačiek: 16. 3. 2021, 8.30/ miestnosť č.14