Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: FEBRUÁR 2021 – JÚN 2021.

Predpis stravného na obdobie FEBRUÁR 2021 – JÚN 2021

pre ročníky Súkromnej základnej školy 1. SZŠ – 5. SZŠ:

FEBRUÁR                2021                                   suma za obedy            /15 dní x 2,80,- Eur/   …..42,00,- EUR

                                                                              suma za olovranty       /15 dní x 1,00,- Eur/     …15,00,- EUR

                                                          __________________________________________________________

                                                                                                                                                               57,00,- EUR

MAREC                    2021                                   suma za obedy             /18 dní x 2,80,- Eur/     …50,40,- EUR

                                                                              suma za olovranty       /18 dní x 1,00,- Eur/     …18,00,- EUR

                                                          __________________________________________________________

                                                                                                                                                               68,40,- EUR

APRÍL                      2021                                   suma za obedy             /18 dní x 2,80,- Eur/     …50,40,- EUR

                                                                              suma za olovranty       /18 dní x 1,00,- Eur/     ..18,00,- EUR

                                                          __________________________________________________________

                                                                                                                                                                 68,40,- EUR

MÁJ                         2021                                   suma za obedy             /20 dní x 2,80,- Eur/     …56,00,- EUR

                                                                              suma za olovranty       /20 dní x 1,00,- Eur/     …20,00,- EUR

                                                          __________________________________________________________

                                                                                                                                                                 76,00,- EUR

JÚN                          2021                                   suma za obedy             /22 dní x 2,80,- Eur/     …61,60,- EUR

                                                                              suma za olovranty       /22 dní x 1,00,- Eur/     ..22,00,- EUR

                                                          __________________________________________________________

                                                                                                                                                                 83,60,- EUR

Spolu k úhrade za mesiace FEBRUÁR 2021 – JÚN 2021 /OBEDY 260,40,- + OLOVRANTY 93,00,-/         353,40,- Eur

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo študenta/študentky. Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci.

V opačnom prípade nebude môcť byť študent/študentka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA, a.s.), variabilný symbol: identifikačné číslo študenta/študentky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

UPOZORNENIE: počas dní, kedy je alebo bude škola zatvorená z dôvodu pandémie COVID-19 nebudú žiakom našej školy obedy  ani olovranty účtované.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

                     Súkromná základná škola Mercury                                                                            

Facebooktwitteryoutube