Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2022/2023 pre mesiace/zúčtovacie obdobie: JANUÁR 2023 – JÚN 2023.

 

Predpis stravného na obdobie mesiacov JANUÁR 2023 – JÚN 2023

pre 1. – 5. ročník Súkromnej základnej školy:

 

 

JANUÁR                   2023                                   suma za obedy            /17 dní x 3,20,- Eur/   …………. 54,40,- EUR

suma za olovranty       /17 dní x 1,40,- Eur/     …………. 23,80,- EUR

__________________________________________________________

78,20,- EUR

 

FEBRUÁR                2023                                   suma za obedy             /15 dní x 3,20,- Eur/     …………. 48,00,- EUR

suma za olovranty       /15 dní x 1,40,- Eur/     …………. 21,00,- EUR

__________________________________________________________

69,00,- EUR

 

MAREC                    2023                                   suma za obedy             /23 dní x 3,20,- Eur/     …………. 73,60,- EUR

suma za olovranty       /23 dní x 1,40,- Eur/     …………. 32,20,- EUR

__________________________________________________________

105,80,- EUR

 

APRÍL                       2023                                   suma za obedy             /16 dní x 3,20,- Eur/     …………. 51,20,- EUR

suma za olovranty       /16 dní x 1,40,- Eur/     …………. 22,40,- EUR

__________________________________________________________

73,60,- EUR

 

MÁJ                         2023                                   suma za obedy             /21 dní x 3,20,- Eur/     …………. 67,20,- EUR

suma za olovranty       /21 dní x 1,40,- Eur/     …………. 29,40,- EUR

__________________________________________________________

96,60,- EUR

 

JÚN                          2023                                   suma za obedy             /22 dní x 3,20,- Eur/     …………. 70,40,- EUR

suma za olovranty       /22 dní x 1,40,- Eur/     …………. 30,80,- EUR

__________________________________________________________

101,20,- EUR

 

Spolu k úhrade za mesiace JANUÁR 2023 – JÚN 2023 /OBEDY 364,80,- + OLOVRANTY 159,60,-/              524,40,- Eur

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci. V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA), variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky/nájdete ho v záhlaví Zmluvy o štúdiu/.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť žiaka/žiačku zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil a uviedol konkrétne obdobie – dĺžku doby odhlásenia.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú žiaci v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič žiaka/žiačku odhlási.

 

INFORMÁCIA: Počas dní, kedy bude obmedzená, či pozastavená prevádzka školskej jedálne z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov nebudú žiakom našej školy obedy/olovranty účtované.

Helena Barnová, zriaďovateľka

Facebooktwitteryoutube