.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

Novinky a oznamy

Vyjadrenie k štrajku učiteľov

Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola zaujímajú k ostrému štrajku učiteľov plánovaného na pondelok 25.1.2016 nasledovný postoj: V rámci filozofie súkromných škôl máme povinnosť zabezpečiť vyučovací proces pre našich študentov, k rodičovskej verejnosti, za každých okolností. Veríme, že sa stav v našom školstve postupne zmení a budeme napredovať tak, ako je to bežné v […]

Informačné pohovory

Vážení rodičia, vo štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnia informačné pohovory pre všetky triedy SZŠ a SGM. Vyučujúci Vám budú k dispozícii od 17:30 do 19:00.

Okresné kolá Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku

Na Olympiáde v Anglickom jazyku študenti SG Mercury dosiahli tieto umiestnenia: Tereza Spáčilová     – 2.miesto v kategórií 1B Tadeáš Paule            – 1. miesto v kategórií 2A, postup do krajského kola Patrik Moštenický   – 2. miesto v kategórií 2C2 Ľubomír Furinda     – ako víťaz školského kola v kategórií 2C1 postup do krajského […]

Opravné termíny a termíny konzultácií

2.štvrťrok školského roku 20015/2016 13.1.2016     Streda    Slovenský jazyk, Dejiny umenia 14.1.2016     Štvrtok   Dejepis, Náuka o spoločnosti 15.1.2016     Piatok     Anglický jazyk 18.1.2016     Pondelok  Matematika, Informatika 19.1.2016     Utorok    Ekonómia, Biológia 20.1.2016     Streda   Nemecký jazyk, Chémia 21.1.2016     Štvrtok    Fyzika, Geografia 22.1.2016     Piatok    podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny) 21.1.2016     Informačné […]

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave