Organizácia školského roka 2022/23

SEPTEMBER 2022

05.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

06.09.   Zaraďovacie testy z anglického jazyka

07.09.   Zaraďovacie testy z nemeckého jazyka

08.09.   Vyučovanie podľa rozvrhu

09.09.  Svetový  deň prvej pomoci (SZŠ)

10.09.   Pressburg Triathlon

11.09.   Pressburg Man

15.09.   Štátny sviatok

20.09    Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž

21.09.   Oznámenie maturitných tém 5.B a tém esejí z ANJ a NEJ

22.09.  Svetový deň bez áut (SZŠ)

23.09.  Svetový deň srdca v spojení s Dňom zdravej výživy (SZŠ)

29.09.  Svetový deň mlieka (SZŠ a SGM)

29.09   Divadelné predstavenie v SND (SGM)

30.09.   Noc výskumníkov

september – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

OKTÓBER 2022

03.10.   Deň komiksov (SZŠ)

06.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky

07.10.   Stužková slávnosť (SGM)

10.10.   Deň starých rodičov (SZŠ)

17.10.   Shakespeare Memorial – školské kolo (SGM)

21.10.   Imatrikulácia prvákov, Halloween Party

25.10.   Písanie esejí z ANJ

26.10.    Divadelné predstavenie v SND (SGM)

27.10.   Ochrana života a zdravia

28.10. – 1.11. Jesenné prázdniny

Začiatok projektu Od koňa po hyperloop – cieľ cesty Bratislava

NOVEMBER 2022 

7.11.     Svetový deň behu (SZŠ a SGM)

7.-13.11. Týždeň vedy a techniky

10.-13.11.  Návšteva Bibliotéky

8.11.     Olympiáda v AJ – písomná časť

11.11.   Olympiáda v NJ – písomná časť

15.11.   Štvrťročná klasifikačná porada

15.11.   Informačné pohovory

16.11.   Medzinárodný deň tolerancie a solidarity (SGM)

21.11.   Olympiáda v AJ – ústna časť

29.11.   Deň pozdravov (SZŠ)

november – Návšteva NBS

november – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

november – Hodina s Ľudovítom Štúrom

DECEMBER 2022

december –   Projekt Červené stužky (SZŠ a SGM)

01.12.   Písanie esejí z nemeckého jazyka

06.12.   Merkurácky Mikuláš (SZŠ a SGM)

19.12.   Vianočný koncert Mercury

december – adventné Rakúsko

december – súťaž Expert

december – Vianočná pošta

december – Šaliansky Maťko

JANUÁR 2023

23.12.  –  08.01. Vianočné prázdniny

11.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – oktáva, 1.B- 5.B)

12.01.   Informačné pohovory

17.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kvinta. – okt., 1.B- 5.B)

24.01.   Polročná klasifikačná porada

31.01.   Školský futbalový turnaj

31.01.   Odovzdávanie polročných výpisov

FEBRUÁR 2023

06.02.   Svetový deň bez mobilu (SZŠ a SGM)

14.02   Valentínska pošta a diskotéka

15.02.   Definition Competition (SZŠ) február –  Školské kolá predmetových olympiád a SOČ

február  – Lyžiarsky výcvik

február – Súťaž v písaní esejí k 30.výročiu vzniku Slovenskej republiky (SGM)

20.02. – 24.02.  Jarné prázdniny

február –  Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo (SZŠ a SGM)

MAREC 2023

14.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

15.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka

15.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka

16.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky

22.03.   Testovanie 9

24.03    Svetový deň divadla

marec – DSD I ústna a písomná skúška

marec – divadelné predstavenie v AJ

marec – čitateľský maratón

marec – beseda so spisovateľom

marec – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

APRÍL 2023

03.04.   Čítankovo deň detskej knihy

06.04. – 11.04.  Veľkonočné prázdniny

13.04.   Esej z anglického jazyka

18.04   Speling Bee (SZŠ)

24.04.  Zriaďovateľské testy EKO (kvinta – septima, 1.B – 4.B)

27.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok)

27.04.   Informačné pohovory

MÁJ 2023

01.05.   Deň slnka (SZŠ)

02.05.   Zriaďovateľské testy NEJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

02.05.   Prijímacie pohovory – bilingválne gymnázium

08.05 – 12.05. Škola v prídode (SZŠ)

09.05.   Zriaďovateľské testy ANJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

11.05.   Prijímacie pohovory, 2.termín, bilingválne gymnázium

12.05.   Limerick Day

15.05.   Zriaďovateľské testy SJL (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

18.05.   Koncoročná klasifikačná porada 5.B a oktava

22.05.   Zriaďovateľské testy MAT/semináre (kvarta – septima,  1.B – 4.B)

22.05. – 26.05. Akademický týždeň

29.05. – 02.06. Ústne maturitné skúšky 5.B a oktava

máj – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

JÚN 2023

01.06.   Deň detí, Olympijský deň

02.06.   Merkurácka slávnosť – vyraďovanie maturantov

08.06.   Triedny aktív a informačné pohovory

jún         Pressburg Aquathlon 2023

13.06.    Ústna maturitná skúška 4.B

13.06.    Kreatívne písanie – My Story (SGM a SZŠ)

19.06.   Deň otcov (SZŠ)

22.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)

26.06.   Ochrana života a zdravia

30.06.   Odovzdávanie vysvedčení

1.7. – 31.08. Letné prázdniny

jún –      koncoročné výlety

Facebooktwitteryoutube