Organizácia školského roka 2023/24

SEPTEMBER 2023

 04.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

05.09.   Zaraďovacie testy z anglického jazyka

06.09.   Zaraďovacie testy z nemeckého jazyka

08.09. Ja ťa zachránim –Svetový deň prvej pomoci

08.09.   Workshop – Postav sa za seba

08.08.  Zahájenie projektu Rozumieť financiám je „in“

09.09.   Pressburg Triathlon

13.09.   Čokománia – Medzinárodný deň čokolády

15.09.   Štátny sviatok

20.09.   Oznámenie maturitných tém 5.B a tém esejí z ANJ a NEJ

22.09.   Chránime životné prostredie – Svetový deň bez áut

25.09.   Moje vzácne srdiečko – Svetový deň srdca v spojení s Dňom zdravej výživy

26.09.   Študentské voľby (SGM)

27.09.   Mliečna cesta – Svetový deň mlieka v školách

29.09.   Noc výskumníkov

Zahájenie projektu Energia pre život

Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

Exkurzia v SND

OKTÓBER 2023

03.10.   Som superhrdina v komikse – Deň komiksov

05.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky

06.10.   Stužková slávnosť (SGM)

10.10.   Vážim si starších – Deň starých rodičov

13.10.   Veselé jabĺčka – Deň jablka v spojení s jesennou výzdobou

23.10.   Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž

25.10.   Párty plná cestovín – Svetový deň cestovín (SZŠ)

26.10.   Shakespeare Memorial – školské kolo (SGM)

26.10.   Škola plná strašidiel – Halloweenska Imatrikulácia

27.10.   Ochrana života a zdravia

  1. – 31.10. Jesenné prázdniny

Zahájenie projektu Doprava v minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Piškvorky – školské kolo

iBobor – školské kolo

Mesiac školských knižníc – súťaž o najkrajšiu záložku

NOVEMBER 2023 

06.11.   Bežíme za zdravím – Svetový deň behu

06.-12.11. Týždeň vedy a techniky – Workshop Biotechnológie

09.-10.11.  Návšteva Bibliotéky

13.11.   Olympiáda v NEJ školské kolo – písomná časť

14.11.   Olympiáda v ANJ školské kolo – písomná časť

14.11.   Štvrťročná klasifikačná porada

14.11.   Informačné pohovory

15.11.   Jesenný šachový turnaj

16.11.   Vždy a rád pomáham – Medzinárodný deň tolerancie a solidarity

21.11.   Mercurácka televízia – Svetový deň televízie

22.11.   Zdravíme sa všetkými jazykmi  – Svetový deň pozdravov

24.11.   Olympiáda v NEJ školské kolo– ústna časť

27.11.   Písanie esejí z ANJ

28.11.   Olympiáda v ANJ školské kolo– ústna časť

29.11.   Deň pozdravov (SZŠ)

Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

Hodina s Ľudovítom Štúrom

Olympiáda zo SJL – školské kolo

Divadelné predstavenie v SND

DECEMBER 2023 

06.12.   Mikulášske tajomstvá –  Merkurácky Mikuláš

07.12.   Pošlem ti pozdrav – Vianočná Viedeň

11.12.   Krásy našich veľhôr –  Medzinárodný deň hôr

20.12.   Biele Vianoce – Vianočný koncert Mercury

Projekt Červené stužky (SGM)

Súťaž Expert

Anglické divadlo alebo filmové predstavenie

Vianočná pošta

Šaliansky Maťko

Olympiáda zo SJL – okresné kolo

23.12. – 7.1.Vianočné prázdniny

JANUÁR 2024

08.01.   Mier všetkým deťom sveta – Svetový deň mieru

10.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – oktáva, 1.B- 5.B)

11.01.   Informačné pohovory

16.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kvinta. – okt., 1.B- 5.B)

22.01. – 26.01. Lyžiarsky výcvik

29.01.   Polročná klasifikačná porada

30.01.   Uuups! Internet sa vypol – Medzinárodný deň bez internetu

31.01.   Školský futbalový turnaj

31.01.   Odovzdávanie polročných výpisov

Olympiáda v ANJ a NEJ – okresné kolo

Projekt Periodická tabuľka prírody

FEBRUÁR 2024

06.02.   Viem sa zabaviť aj bez mobilu? – Svetový deň bez mobilu

07.02.  Zimný šachový turnaj

14.02    Valentínska pošta – Deň zaľúbených

15.02.   Definition Competition (SZŠ)

23.02.   Fašiangy Turíce – karnevalová zábava

24.02    Písanie esejí z nemeckého jazyka

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo (SZŠ a SGM)

Olympiáda v ANJ a NEJ – krajské kolo

Divadelné predstavenie v SND

Pytagoriáda, olympiáda z matematiky – okresné kolo

Školské kolo  SOČ (SGM)

MAREC 2024

04.-08.3  Jarné prázdniny

11.03.   Čitateľský oriešok – literárno – výtvarná súťaž (SZŠ)

12.03.   PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

13.03.   PFIČ maturitnej skúšky z anglického jazyka

13.03.   PFIČ maturitnej skúšky z nemeckého jazyka

14.03.   PFIČ maturitnej skúšky z matematiky

15.03.   Dobrodružstvo s knihami  – Návšteva knižnice

19.03.   Projekt „Knižka je môj kamarát“ – Burza kníh

20.03.   Testovanie 9

20.03.   Knihy ožívajú – Svetový deň divadla pre deti a mládež

21.03.   Kráčajme všetci spolu – Svetový deň Downovho syndrómu

21.03.   Strom života – Medzinárodný deň lesov

22.03.   Voda, čo nás drží nad vodou – Svetový deň vody

27.03.   Až raz budem učiteľom – Deň učiteľov z pohľadu žiakov

DSD I ústna a písomná skúška

28.03. – 02.04.  Veľkonočné prázdniny

Divadelné predstavenie v ANJ

Čitateľský maratón

Beseda so spisovateľom

Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo (SZŠ a SGM)

Ľadové ostrie – Korčuľovanie (SZŠ)

APRÍL 2024

03.04.   Bláznivé vyučovanie v spojení s Medzinárodným dňom vtáctva

03.04.   Čítankovo – Deň detskej knihy

15.04.   Spoznaj umenie – Svetový deň umenia

16.04    Spelling Bee (SZŠ)

18.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok)

19.04.   Jarný šachový turnaj

18.04.   Informačné pohovory

22.04.   Poklady Zeme – Deň Zeme

23.04.   Písanie esejí z anglického jazyka

29.04.   Zriaďovateľské testy EKO (kvinta – septima, 1.B – 4.B)

29.04.   Prijímacie pohovory – bilingválne gymnázium, 1. termín

Dni nemeckej kultúry – poznávací zájazd Berlín

Súťaž Tall Tale Tellin‘

Súťaž English Star Competition

Matematický klokan

MÁJ 2024

01.05.   Pozdrav Slnku – Deň slnka

02.05.   Prijímacie pohovory – gymnázium, 8-ročné štúdium, 1. termín

03.05.   Deň Slnka (SZŠ)

06.05.   Prijímacie pohovory – gymnázium, 8-ročné štúdium, 2. termín

06.05.   Zriaďovateľské testy NEJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

09.05.   Cestujeme po Európe – Deň Európy

09.05.   Koncoročná klasifikačná porada 5.B a oktáva

09.05.   Prijímacie pohovory – bilingválne gymnázium,  2. termín

13.05.   Ľúbim ťa mamička – Deň matiek

13.05.   Zriaďovateľské testy ANJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

13.05. – 19.05. Akademický týždeň

14.05.   Projekt písania fikcie a ilustrovania

15.05.   Moji najbližší – Svetový deň rodiny

18.05.   História ožíva – Medzinárodný deň múzeí

20.05.   Zriaďovateľské testy SJL (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

27.05.   Zriaďovateľské testy MAT/semináre (kvarta – septima,  1. B – 4.B)

20.05. – 24.05. Maturitné skúšky 5.B a oktáva

24.05.   Merkurácka slávnosť – vyraďovanie maturantov

Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

Prírodné dobrodružstvá – Škola v prírode (SZŠ)

JÚN 2024

03.06.   Celý deň sa zabávame – Deň detí

05.06.   Svetový deň životného prostredia

06.06.   Triedny aktív

10.06.  Priateľstvá krásne ponúka Deň najlepších priateľov

11.06.   Maturitná skúška 4.B

13.06.   Kreatívne písanie – My Story (SGM a SZŠ)

17.06.   Deň otcov

22.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)

23.06.   Letný šachový turnaj

26.06.   Ochrana života a zdravia

28.06.   Odovzdávanie vysvedčení

Pressburg Aquathlon 2024

Letné Rakúsko, Schloßhof

Koncoročné výlety

1.7. – 31.08. Hurá leto – prázdniny

Facebooktwitteryoutube