Organizácia školského roku

SEPTEMBER 2017

04.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18
05.09.   Vyučovanie podľa rozvrhu
11.09.   MERCURY GALÉRIA – výstava

14.09.   Ochrana života a zdravia
25.09.   Oznámenie maturitných tém Okt C, G, 5.B a tém esejí z ANJ a NEJ

23.09.   TriFUN KIDS TRIATHLON
OKTÓBER 2017

október – Poznávací výlet

október – futsalový turnaj stredných škôl

október – YACHTER workshop
05.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky
20.10.   Imatrikulácia
NOVEMBER 2017

07.11.   Písanie esejí z ANJ
16.11.   Štvrťročná klasifikačná porada
17.11.   Deň solidarity a Mercury Charity Run
23.11.   Informačné pohovory

november – MERCURY GALÉRIA/výstava

november – Beseda so psychológom
november – Stužková slávnosť Oktavy C,G a 5.B
DECEMBER 2017

december – DSD II ústna a písomná skúška
december – Projekt Červené stužky

07.12.   Písanie esejí z nemeckého jazyka
09.12.   Adventná Viedeň

december – súťaž Expert
18.12.   Vianočný koncert Mercury v DPOH

JANUÁR 2018

január  – okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
22.12.  –  08.01. Vianočné prázdniny
09.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – oktáva, 1.B- 5.B)
16.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kv. – okt., 1.B- 5.B)
18.01.   Informačné pohovory
25.01.   Polročná klasifikačná porada

31.01.   Školský futbalový turnaj
31.01.   Odovzdávanie polročných vysvedčení
FEBRUÁR 2018

február – MERCURY GALÉRIA/výstava

02.02.   Polročné prázdniny
február –  Školské kolá predmetových olympiád a SOČ
február  – Lyžiarsky výcvik
 

MAREC 2018

01.03.   Písanie esejí z anglického jazyka

05.03. – 11.03. Jarné prázdniny
13.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
14.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka
14.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka
15.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky
marec – DSD I ústna a písomná skúška
marec – Talentové skúšky

marec – Hviezdoslavov Kubín

29.03 – 03.04. Veľkonočné prázdniny
APRÍL 2018

apríl –    Športové sústredenie STA

apríl –    MERCURY GALÉRIA/výstava

12.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok)
19.04.   Informačné pohovory
23.04.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima,  1.B – 4.B)
apríl –    Školské projekty a prezentácie o reáliách nemecky hovoriacich krajinách

apríl –    Exkurzia so zameraním na ekológiu
30.04.  Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B – 4.B)

MÁJ 2018

máj –     Škola v prírode – športový kemp STA

máj –     Florbalový turnaj stredných škôl
04.05.   Koncoročná klasifikačná porada Oktava C,G a 5.B
14.05. – 20.05. Akademický týždeň
07.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
14.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

21.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
21.05. – 23.05. Maturitné skúšky Okt C, G, 5.B

25.05.   Merkurácka slávnosť
JÚN 2018

04.06.   Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019
07.06.   Informačné pohovory
jún         Pressburg Triathlon 2018
21.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)
29.06.   Odovzdávanie vysvedčení
jún –      Koncoročné výlety
30.06. – 31.08. Letné prázdniny
 

Zriaďovateľské testy

9. 1. kvinta – oktáva, 1.B – 5.B
16. 1. kvinta – oktáva, 1.B – 5.B
23. 4. kvinta – septíma, 1.B-4.B
30. 4. kvarta – septíma, 1.B-4.B
7.5. kvarta – septima, 1.B-4.B
14.5. kvarta – septíma, 1.B-4.B
21. 5. kvarta – septíma, 1.B-4.B

Písanie esejí

7.11. anglický jazyk
7. 12. nemecký jazyk
1. 3. anglický jazyk

Organizácia vyučovacieho dňa

1.hodina 8.10 – 8.55
2. hodina 9.05 – 9.50
3. hodina 10.10 – 10.55
4. hodina 11.05 – 11.50
5. hodina 12.00 – 12.45
6. hodina 12.55 – 13.40
7. hodina 14.10 – 14.50
8. hodina 14.55 – 15.35

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

začiatok školského roku 4. 9. 2017
jesenné prázdniny 28.10. – 31.10. 2017
vianočné prázdniny 23. 12. 2017 – 7.1.2018
polročné prázdniny 2. 2. 2018
jarné prázdniny 5.3.2018 – 9.3.2018
veľkonočné prázdniny 29.3.2018 – 3.4.2018
letné prázdniny 2.7.2018 – 31.8.2018