Click here to add your own text

 

SEPTEMBER 2020

02.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 (SGM a SZŠ)
03.09.   Zaraďovacie testy z AJ (SGMa SZŠ)
04.09.   Zaraďovacie testy z NJ (SGM a 5.-7. ročník SZŠ)

07.09.  Predstavenie Enviroprojektu

10.09.   DSD – písomná časť

19.09.   Pressburg Triatlon
21.09. Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž v AJ (SGM)
21.09.   Oznámenie maturitných tém 4.B, 5.B a tém esejí z ANJ (SGM)

25.09.   Svetový deň srdca

OKTÓBER 2020

október – Futsalový turnaj stredných škôl (SGM)
01.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky (SGM a SZŠ)

09.10.   Stužková slávnosť (SGM
15.10.    Shakespeare Memorial – školské kolo (SGM)

21.10.    Deň jablka

22.10     Písanie esejí z ANJ (SZŠ a SGM)
23.10.   Imatrikulácia (SGM a SZŠ)

27.10.   Svetový deň cestovín

28.10.   Ochrana života a zdravia (SGM a SZŠ)

NOVEMBER 2020

07.11.   Divadelné predstavenie v AJ (SGM)
06.11. a 20.11. Olympiáda v AJ – školské kolo (SGM a 5. – 6. ročník SZŠ)

16.11.   Deň solidarity (SGM a SZŠ)
19.11.   Štvrťročná klasifikačná porada  (SGM a SZŠ)
19.11.   Informačné pohovory (SGM a SZŠ)

20.11.   Deň pozdravov

27.11.    Európska noc výskumníkov
november – Beseda so psychológom
november – Bibliotéka 2020 (SGM a SZŠ)

DECEMBER 2020

december – Projekt Červené stužky (SGM a SZŠ)
december – Čitateľský maratón (SGM a SZŠ)
december – Súťaž Expert (SGM a SZŠ)

december – Adventné Rakúsko (SGM a SZŠ)
03.12.   Písanie esejí z nemeckého jazyka (SZŠ a SGM)
16.12.   Vianočný koncert Mercury  (SGM a SZŠ)

JANUÁR 2021

január  – okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
12.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – septima, 1.B- 5.B SGM)
18.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kv. – sept., 1.B- 5.B SGM)
21.01.   Informačné pohovory (SGM a SZŠ)
26.01.   Polročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)
29.01.   Školský futbalový turnaj (SGM a SZŠ)
29.01.   Odovzdávanie polročných vysvedčení (SGM a SZŠ)

FEBRUÁR 2021

február –  Školské kolá predmetových olympiád a SOČ (SGM)

február –   DSD – písomná časť
február – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (SGM)

05.02.     Svetový deň bez mobilu (SZŠ)

12.02.     Spelling Bee (SZŠ)

MAREC 2021

09.03.   Písanie esejí z anglického jazyka (SZŠ a SGM)
16.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (SGM)
17.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka (SGM)
17.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka (SGM)
18.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky (SGM)

24.03    Testovanie T9

16.03.   Svetový deň divadla

31.03.   Medzinárodný deň detskej knihy
marec – Talentové skúšky (SGM)
marec – Divadelné predstavenie v ANJ (SGM a SZŠ)
marec – čitateľský maratón (SGM a SZŠ)

APRÍL 2021

apríl –    Exkurzia so zameraním na ekológiu (SGM)
08.04.   Písanie esejí z nemeckého jazyka (SZŠ a SGM)

21.04.   Deň Zeme
22.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok) (SGM a SZŠ)
22.04.   Informačné pohovory (SGM a SZŠ)

23.04.   Definition Competiton
26.04.   Zriaďovateľské testy (septima,  1.B – 4.B SGM)

MÁJ 2021

máj –     Škola v prírode – športový kemp STA (SZŠ)
máj –     Súťaž Veda očami detí (SZŠ)
máj –     Florbalový turnaj stredných škôl (SGM)
máj –    Deň matiek (SZŠ)
14.05.   Koncoročná klasifikačná porada 5.B a Oktavu (SGM)
18.05. – 22.05. Akademický týždeň (SGM)
03.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B SGM)
10.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B SGM)
17.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B SGM)

19.05.   Testovanie 5 (SZŠ)
24.05.    Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B SGM)
24.05. – 28.05. Maturitné skúšky Okt C, G, 5.B (SGM)
28.05.   Merkurácka slávnosť (SGM a SZŠ)

 

JÚN 2021

Jún       Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022 (SGM a SZŠ)
10.06.   Triedny aktív (SGM a SZŠ)
14.06.   Maturitná skúška zo SJ pre 4.B (SZŠ)
24.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)
30.06.   Odovzdávanie vysvedčení (SGM a SZŠ)
Jún       Koncoročné výlety (SGM a SZŠ)