Slide background

História našej školy

Vlaňajšia trpezlivosť stála za to. Máme vynovenú telocvičňu, pribudla k nej ešte malá gymnastická a veľká na sqwash . Žiaci majú nové oddelené šatne so sprchami a nemusia už do telocvične chodiť cez školskú jedáleň, ktorá tiež zmenila svoj vzhľad. Ale najmä kvalitu jedál, lebo pribudla už i vlastná kuchyňa. Vnútri je všetko vybielené a už druhý rok chodíme po príjemných drevených parketách. Aj prostredie vychováva a nám na našich študentoch naozaj záleží.
Okrem iného je tento rok rokom novej maturity a naši oktaváni pocítia ochrannú ruku i vo forme neustáleho preskúšania a dlhšieho pobytu v škole, keď príprava nefunguje samostatne doma. Písomná časť štyri dni po sebe je zaťažujúca, ale našťastie my nemusíme opakovať chybne zadanú matematiku.
Nahromadená administratíva, nové nevyskúšané tlačivá, sústavná mimoškolská kontrola a na konci po prvý raz maturitné vysvedčenia so známkami z 5 predmetov. Naši dokázali, že sú merkuráci a napriek obavám dobre zvládli všetky časti novej maturity. 46 absolventov sa uchádza o VŠ štúdium. Sme spokojní, keď i tam uspejú.
V štatistike tohto školského roka je pri počte žiakov číslo 343, počet tried je 15 a učia ich učitelia.
Skupina merkurákov mala možnosť už po tretíkrát spoznať krajinu našich priateľov Japonsko z vlastnej nenahraditeľnej skúsenosti. Naši študenti na partnerskej škole Keimei Gakucu vzorne reprezentovali Slovensko na medzinárodnom kultúrnom festivale.
Recipročne na našej škole študovali dlhodobo dve japonské študentky Rina Kawata a Terumi Otsukani. Nezabudnuteľný pre nás zostane zážitok z decembrovej Vianočnej besiedky, keď okrem anglickej, nemeckej a slovenskej verzie „Tichej noci“ zaznelo zvonivé sólové japonské prevedenie v podaní Terumi.
Množstvo nových podnetov získali aj študenti, ktorí sa zúčastnili exkurzie do európskeho parlamentu v Štrasburgu na pozvanie európskych inštitúcií.

Rok v znamení generálnej skúšky na novú maturitu. 32 oktavánov absolvuje skúšky na KMK, Oxford, Monitor i písomné maturitné časti novej maturity. Našťastie, ústne maturujú len zo 4 predmetov, po starom. Napriek tejto záťaži to zvládnu výborne. SGM navštívil inšpektor Ministerstva školstva SRN pán von Ruden a ocenil prípravu našich študentov v Nj.
Uplatňujeme netradičné a inovátorské formy výučby TV, lebo sa prestavuje jedálenská telocvičná časť školy. Študenti sa veľmi zlepšili v stolnom tenise, hrajú stále, aj keď nemajú telocvik. Problémy teda nemáme so svojou prestavbou, ale s investorom plánovanej budovy oproti škole. Akosi nechce pochopiť, že prístupové cesty a vonkajšie športové ihrisko musia zostať pre deti bezpečné.
Po dlhšej prestávke sme zorganizovali znovu reprezentačný ples v hoteli Kyjev. Sviatok lásky – Valentína – sme oslávili naozaj netradične, hokejovým turnajom študentov i profesorov na zimnom štadióne. Ale úprimne povediac, najkrajší bol Euro fest pri príležitosti nášho vstupu do EÚ. Deň „D“ bol v sobotu, študenti pripravili veľkolepé stánky i kultúrny program a hostí bolo neúrekom.
Európania, želáme Vám len to naj!

Od tohto školského roku budú naši študenti 2-4x ročne písať eseje na vylosovanú tému o cudzích jazykoch a musia ju odovzdať vždy do presne stanoveného termínu. (Ako študenti VŠ nám dodatočne poďakujú)
Hnevajú sa kvintáni, lebo na LVVK už nepocestujú: absolvovali ho v tercii a odteraz to bude vždy len v tercii. Naopak v kvinte pribudne účtovníctvo, lebo 1 hod. z dvoch posúvame do tohto ročníka zo sexty. Začíname i s prírodovednými štandardami, ktoré sa budú písať na konci roka popri tradičných ZT-och.
Absolvovali sme inšpekčné testy prírodovedných predmetov s dobrým výsledkom. Naši oktaváni prešli skúškami diplomu KMK ako najlepší na Slovensku a diplomy si prevzali osobne z rúk p. veľvyslankyne SRN.
Máme 15 tried, 346 žiakov a okrem dlhoročného angličtinára Stevea sa rozlúčime aj so 43 absolventmi.
V školskom roku sme úspešne zavŕšili spoluprácu na medzinárodnom projekte Európskej Únie Socrates. Výsledným produktom spolupráce na projekte je sada 3 vzdelávacích hier v anglickom jazyku, ktoré zábavnou formou približujú mladým ľuďom zaujímavosti o jednotlivých krajinách. Naša slovenská verzia hry mala veľký úspech aj vďaka originálnym hlineným maľovaným figúrkam čičmianskych domčekov, ktoré vytvorili študenti na hodinách Ev.
Príjemnou pre našu školu bola aj nečakaná návšteva riaditeľa sekcie pre vzdelávanie organizácie UNESCO pána: Orlanda Hall-Rosse, ktorý neskrýval prekvapenie, keď s ním po anglicky komunikovali aj naši najmladší študenti.
Víťaz súťaže „Naj študent 2001/2002“ Peter Šuba úspešne absolvoval dlhodobý vzdelávací pobyt v Tokiu, ktorý získal ako ocenenie najlepších študijných výsledkov v predchádzajúcom období.

Nikomu sa nechce veriť, že už oslávime 10. výročie založenia SGM. Čas letí veľmi rýchlo, keď chceme veľa urobiť a stále máme nové ciele. Jedným boli i skúšky Aj na Oxfordský certifikát, ktoré sa po prvý raz konali u nás doma v réžii našich profesorov. Angličania po vyhodnotení výsledkov ocenili vysokú úspešnosť našich študentov i fakt, že ako jediná škola sme nemali ani jedného neúspešného.
Medzi najlepšie školy na Slovensku sa zaradili naši oktaváni i výsledkami skúšok KMK diplomu z Nj. Jeden z nich zabojoval i v medzinárodnej olympiáde Nj a získal vysoké ocenenie ministra školstva SR- list sv. Gorazda. Oktaváni majú naozaj čo robiť- okrem certifikátov absolvujú aj Monitor – písomné skúšky takmer zo všetkých maturitných predmetov. Na konci roku ich všetkých 39 úspešne zmaturuje.
V tomto roku sme otvorili iba jednu prímu, takže máme 15 tried, 332 žiakov a 32 učiteľov. V júni nám k 10. narodeninám blahoželajú naši priatelia z 15 krajín sveta, s ktorými sme nadviazali priateľstvo a spoluprácu počas svojej existencie.
Mladí ľudia z Japonska, Mexika, Rakúska, Českej republiky, Chorvátska, Talianska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Anglicka a ďalších národností z QIS predstavili svoje krajiny, kultúru a tradície svojich národov na medzinárodnom stretnutí „ Poďme v priateľstve spojiť svet“ organizovanom na pôde našej školy.
V tomto školskom roku študoval na našej škole aj Akira Ubaji z partnerskej japonskej školy, a krátkodobo aj dvaja ďalší zahraniční študenti z QIS.
Už po druhý raz mali naši študenti možnosť zúčastniť sa aj pobytu v Mexiku, ich program bol obohatený kombináciou pobytov na partnerskej škole CUAM v Mexico- city v Acapulcu.

Prvý rok nového milénia je poznačený zvýšenou aktivitou v oblasti cudzích jazykov a snahou získať čo najviac študentov i pre tretí cudzí jazyk – francúzštinu. Chce ju študovať až 100 našich študentov, no budúcnosť ukáže, že nie všetci vytrvali. V septime a oktáve sme začali učiť nemeckú obchodnú korešpondenciu, diplom KMK z nemeckého jazyka získalo 10 našich oktavánov i učiteľov, tak aby v budúcnosti absolvovali skúšky na našej škole a vo vyššom počte. Získali sme štatút školy, ktorá má právo skúšať a hodnotiť KMK diplom.
V tomto školskom roku toho pribudlo viac: naša registrácia do svetovej asociácie súkromných a cirkevných škôl, internet bez časového obmedzenia na celej škole, znovu dve prímy, takže máme 358 žiakov a viacero učiteľov, ktorých je spolu 34. Do kroniky úspešných absolventov sme ich tentoraz zapísali 49.
Tento školský rok bol, žiaľ, poznamenaný i doteraz najsmutnejšou udalosťou v živote nášho gymnázia. 22. 11. 2000 tragicky zahynul náš spolužiak Matúš Hamerlik. Spomienka naňho zostane v našich srdciach navždy živá.
V roku 2000/2001 sme zaznamenali intenzívny rozvoj medzinárodných aktivít na našej škole. Prijali sme pozvanie od japonskej partnerskej školy KEIMEI GAKUEN v Tokiu a oslávili sme s nimi 60. výročie ich založenia.
Náš študent Peter Faltus absolvoval na japonskej partnerskej škole dlhodobý študijný program a úspešne zvládol základy komunikácie slovom aj písmom v náročnom japonskom jazyku. Prvýkrát v histórii školy sa uskutočnili vzájomné výmenné kultúrno-poznávacie a vzdelávacie pobyty medzi našimi študentkami a študentmi z partnerskej školy Cuam v Mexiku v meste Acapulco.
Nadviazali sme aj na spoluprácu s rakúskou školou Institut Neuland Schule vo Viedni a zmerali sme si svoje sily v športových disciplínach. Pokračovala taktiež spolupráca s medzinárodnou školou QSI, úspešne prebehli výmenné pobyty našich študentov.
Naša škola sa zapojila do programu EU Socrates/Comenius. Spolupracovali sme s partnerskými školami vo Francúzsku, Nemecku a Anglicku na projekte zameranom na oblasť kultúrneho dedičstva a histórie.
Vyvrcholením medzinárodných aktivít bol už II. Ročník Festivalu priateľstva, na ktorom sa zúčastnili nástupcovia škôl z Rakúska, Chorvátska, Mexika, Česka, QSI a ďalších bratislavských gymnázií.

Sedmička je vraj šťastné číslo. Siedmy rok existencie SGM je školským rokom pre 16 tried, t.j. 401 študentov, 31 učiteľov a je to posledný rok, kedy sú ešte medzi nami štvorroční študenti, s odchodom ktorých sa na konci uzavrie kapitola štvorročného štúdia SGM. Po nich to už budú vždy len naši „osemroční“ študenti. Tí si v tomto roku vyberajú po prvý raz svoje seminárne predmety, aby sa pripravili na maturitu z nich a prijímacie pohovory na VŠ.
Vo vzdelávacom procese zvyšujeme kvalitu a počet úspešných absolventov jazykových certifikátov. Tento rok je však hlavne v znamení rozšírenia medzinárodných aktivít, čo si vyžiadalo i novú pani riaditeľku pre medzinárodnú činnosť. Stala sa ňou pani Jola Lajčáková.
V júli 1999 uzatvorilo SG Mercury Dohodu o priateľskej spolupráci so súkromnou strednou školou KEIMEI GAKUEN v Tokiu. Na základe tejto dohody prežila skupina našich merkurákov v septembri 1999 nezabudnuteľné 2 týždne v hlavnom meste Japonska.
V marci 2000 sme zorganizovali 1. medzinárodný študentský festival priateľstva „Global Friendship“. Myšlienka hymnickej piesne „aká si mi krásna, ty rodná zem moja…“ sa stala ústrednou niťou priateľstva, úcty k tradíciám a hodnotám mladých ľudí z rôznych končín našej krásnej modrej planéty.
Našimi hosťami boli mladí priatelia z Japonska, Chorvátska, Českej Republiky, Poľska, USA, Rakúska, medzinárodnej školy QSI a viacerých slovenských gymnázií. Na škole pracoval Debatný klub, organizovaný Slovenskou debatnou asociáciou, ktorý pripisoval k výchove samostatne myslieť, formovať a prezentovať svoje názory pred verejnosťou v slovenskom aj anglickom jazyku.

V šiestom roku svojho života bývame v našej príjemnej škole na Zadunajskej, len sem-tam máme problémy s poštou, pretože naša oficiálna adresa je stále na Lazaretskej ulici. Máme už 15 tried, 356 žiakov a 33 stálych učiteľov. Študenti si už zvykli na testy a náš spôsob hodnotenia, uniformy sa chápu ako neoddeliteľná súčasť merkuráka. SGM sa vo verejnosti stáva rovnomernou strednou školou.
V tejto pokojnej atmosfére je čas i na poéziu: našich študentov osobne navštívi T. Janovic, ale i rakúsky básnik G. Chobot. Nečudo, že vyhrávajú s literárnou tvorbou súťaž Európa v škole. A keďže majú chuť pocvičiť sa v inteligentnej komunikácii, zakladajú Debatný klub. V Chtelnici absolvujú tí starší „Hospodársky týždeň “ a do školy sa vrátia ako ekonómovia znalí svojej firmy. Dobrými ekonómami sú asi aj naši rodičia, lebo si zorganizujú celkom užitočnú burzu uniforiem.
Nosnou akciou tohto školského roka je 2. ročník ŽVK s ešte vyšším počtom účastníkov. Veľa roboty naviac pre školu, ale nenahraditeľný pocit z prospešnej súťaže pre mladších žiakov 8- roč. gymnázií.
Začína sa hovoriť o zjednotení požiadaviek na výstup absolventa SŠ, o porovnateľnosti a objektivizácii maturít. Naši štvrtáci preto po prvý raz píšu testy Monitor a dozvedajú sa, ako by dopadli v celoslovenskom kontexte gymnázií. Pri ústnych maturitách bolo tiež všetko naj a tak ďalších 18 absolventov opúšťa školu.

Zasa sme sa rozrástli. Máme 14 tried, 347 žiakov a 36 učiteľov. V našej krásnej škole sa stále všeličo dorába, a tak nám pribudlo zatemnenie tried, ale i viacero prístrojov pre posilňovňu. Žiaci prešli testovaním projektov KALIBRO a TIMMS, vo vyšších ročníkoch sme začali učiť obchodnú angličtinu a po prvý raz začala svoju činnosť študentská firma aplikovanej ekonómie podľa projektu Baťa junior achievements.
Opakuje sa súťaž Maľovaná fyzika, na ktorú sa prihlási rekordné množstvo škôl a porota s uznávaným akademickým maliarom J. Bubákom na čele mala nemálo starostí s rozhodovaním o víťazovi. Chodníky Sadu Janka Kráľa sa hmýrili farebnými megaobrazmi nevídaného stvárnenia i vtipu . Aby tej prírodovedy nebolo málo, na konci roku sa prvý raz uskutoční aj celoškolská súťaž Najvšestrannejší prírodovedec.
No a do tretice všetko dobré: Zorganizovali sme celoslovenskú Žiacku vedec. konferenciu 40 gymnázií v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a ďalšími renomovanými odborníkmi. Študenti o vybranom jave nielen písali, ale pred porotou obhajovali svoje poznatky a vedomosti, prednášali o nich , dokumentovali ich množstvom materiálov, skrátka ako mladí vedci. Veľmi sme si vážili osobnú účasť p. Záviša Bodníčka, žijúcej legendy astronómie.
Potom už len maturity 21 štvrtákov a tento úspešný rok je tiež len minulosťou.

Prvý polrok prežívame všetci na Dolnozemskej, musí sa učiť i na smeny. Ale od Nového roku sa už sťahujeme na Zadunajskú, kam sa po rekonštrukcii pohodlne zmestí všetkých 13 tried. A tak si po 4 rokoch môžeme povedať, že máme svoje trvalé pôsobisko, dostatok miesta a všetky podmienky na to, aby sme sa rozvíjali do kvality.
Maturuje znovu 1. štvorročná trieda a do kroniky absolventov pribúda 30 ďalších mien. Ale ešte vtedy sme na koniec vydávali pamätnicu a oslávili prvých 5 rokov našej existencie.
Prírodovedecká sekcia vymyslela a uskutočnila nádherný projekt Maľovaná fyzika, kde deti stvárňovali rôzne fyzikálne javy farebnými kriedami na chodník. V tomto roku sa položil i základný kameň súťaže v Nj Hallo, Deutschfanatiker , vedomostno- tvorivého stretnutia žiakov bratislavských 8-ročných gymnázií, ktorá sa koná v našom SGM každoročne dodnes.

A je tu prvý dôležitý medzník školy: maturitné skúšky našej štvorročnej triedy. Výsledkom je 17 absolventov SGM, z ktorých mnohí vkladajú do modrého obalu okrem diplomu aj cambridský certifikát a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške z nemčiny. Zápis do kroniky…. a odteraz sa už s niektorými budeme stretávať ako s priateľmi zo spoločnej minulosti.
Škola je rozdelená – nižšie ročníky sa učia v novej budove na Zadunajskej ulici, vyššie zostávajú na Dolnozemskej. Učitelia cestujú za žiakmi. Je to náročné, ale obe školy fungujú, naopak rozširujú sa mnohé aktivity. Začíname učiť burzovníctvo a 2 zriaďovateľské testy sa píšu aj v 1. polroku.
Po úspešnom nadviazaní kontaktov s talianskou strednou školou L´ISTITUTO BRANDOLINI, talianskí študenti navštívili našu školu v novembri 1995. Recipročne potom skupina našich študentov spoznávala život priateľov v meste ODERZO v Taliansku.

Je to náš tretí rok, ale stále sa veľa vecí robí po prvý raz. Začíname učiť účtovníctvo, odborné semináre podľa výberu študentov, uskutočňuje sa prvý hospodársky týždeň a na škole pôsobí prvá fiktívna firma. A po prvý raz sa na konci roka píšu zriaďovateľské testy z 5 predmetov.
Študenti si vymysleli prvý Halloween a terciáni absolvujú svoj prvý lyžiarsky kurz. Naostro začína i naša medzinárodná spolupráca a okrem jazykového pobytu v Anglicku absolvujú naši študenti i prvú výmennú návštevu v Taliansku na spriatelenej cirkevnej škole. Pedagogický zbor sa nám rozrástol, okrem našich učiteľov i o nemčinárov pána Kraussa, pani Hertu a angličtinára Andyho. Máme 9 tried a v našej milej bielej školičke začína byť tesno. Na konci roka odmeňujeme najlepších študentov.

Máme svoje priestory a naša adresa znie Dolnozemská ulica! Zrekonštruovaná jednoposchodová budova bývalej ovsišskej školy je pre nás ako stvorená. Prijali sme dve osemročné a jednu štvorročnú triedu, je nás teda spolu 6. Začína tradícia jazykových kurzov pre primánov v prvých 2 týždňoch septembra. Pripravujeme prvú vianočnú besiedku a organizujeme prvý reprezentačný ples.
Prichádza zahraničný učiteľ angličtiny Steve, ktorý zosobňuje našu ideu výučby cudzích jazykov nie prostredníctvom krátkodobých lektorov, ale dlhodobého učiteľa s konkrétnou zodpovednosťou a vzťahom ku svojej škole. V tom čase je to oproti snahám iných škôl výrazný rozdiel v spôsobe a kvalite vyučovania cudzích jazykov. A prvá inšpekcia v našej škole v tomto roku to potvrdila – v angličtine sme najlepší.

Daždivý a neobvykle chladný prvý september vítal študentov, rodičov a pedagógov na Lazaretskej ulici. Stretali sme sa pred školou, ktorej adresa bola na našej zriaďovacej listine, ale ktorá nikdy nebola naším domovom. A tak sme mokrí a uzimení nastúpili do autobusov, ktoré nás odviezli do Záhorskej Bystrice, a tam sme v priestoroch učilišťa začali nielen školský rok, ale ešte ďalších niekoľko týždňov riadneho vyučovania.
Vyhnanci, ktorí pre ľudskú zlobu nemali svoju vlastnú strechu nad hlavou, však boli ochotní prekonať všetky prekážky a tie naše zlaté prvé decká sa z každodenného cestovania vlastným autobusom tuším aj tešili. Najmä keď sa primánkam podarilo sedieť vedľa veľkých prvákov… Nebolo to ľahké, ale bez obrovskej dôvery našich detí a ich rodičov by sme prekonávali tieto naozaj vážne prekážky oveľa ťažšie. A s odstupom času spomíname najradšej práve na tieto naše najťažšie začiatky, pretože porozumenie, súdržnosť, dôvera, pomoc a tolerancia vtedy pre nás iba slová.
Začínali sme s dvoma osemročnými a jednou štvorročnou triedou a zvyšok školského roka sme prežili v prenajatých priestoroch ZŠ Mudroňova. Jedna chodba, pár tried, jeden počítač, rozpis do telocvične a zborovnička malá ako dlaň. Mali sme tak málo, a predsa sme mali viac ako ktorékoľvek iné gymnázium. Mali sme seba a spoločne sme tvorili svoju školu. Tu sme rozhodovali o bodovaní, tu si študenti vybrali svoj model rovnošaty, tu prvý raz visel na nástenke naj-študent. A tu sme riešili i náš prvý vážny priestupok, keď veľkí prváci na 1. apríla „ťukli“ riaditeľkino auto, lebo jej ho chceli zo žartu schovať.
Náš prvý školský rok skrátka nevieme zhrnúť do nejakej štatistiky: pri spomienke naň vždy pocítime krásne ľudské teplo…

Facebooktwitteryoutube
Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave