Uloha 2

uloha 3

index.html

Uloha 3>

Uloha 1

Náklady
Prenájom priestorov:750
Splátka leasingu:250
Náklady na údržbu a prevádzku strojov:110
Náklady na rozvoz produktov:320
Mzdy zamestnancov:1200

Plán mesta:

1 2 4 4 3 1
0 0 0 0 2 2
0 8 0 9 0 1
1 5 0 0 0 0
2 0 2 0 1 3
1 2 3 0 0 0
0 0 0 5 2 0
0 1 3 3 4 0

Cybné dáta:

1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0

Súbor: jedla.txt

c
m
m
h
z
c
c
c
c
c
c
c
c
m
m
h
z
h
z
z
z
m
c
c
h
h
h
m
m
m
z
z
z
c
z
z
z
c
h
m
m
h
z

Súbor: trasa1.txt

Hlohovec;156;0
Koplotovce;9;2
Sokolovce;-5;10
Ratnovce;30;3
Sĺňava;-32;2
Pod červenou Vežou;4;0.5
Piešťany – Kúpeľný most;0;0.6
Moravany nad Váhom;3;2.2
Zástavka pod Hubinou;20;2.5
Ducové;-5;1
Modrovka;-10;3.5
Lúka;30;0.5
Hrádok;0;6
Hôrka nad Váhom;-7;3
Nová Ves nad Váhom;-13;1.5
Kočovce;3;1.5
Beckov;10;5
Trenčianske Stankovce;37;11
Trenčín;-19;10
Kubrá;19;4
Trenčianska Teplá;-10;8
Dubnica nad Váhom;22;3.5

Súbor mena.txt

m:Jan Sangala
m:Peter Hufnagel
z:Alexandra Stratna
m:Jan Mrkvicka
m:Samuel Reyen
z:Petra Pekna
m:Jan hRASOK
m:Peter sIKOVNY
z:Alexandra Mala
m:Jan Kopor
m:Samuel Baranko
z:Maria Jednoznacna
m:Jan Kratky
m:Peter Hufnagel
z:Alexandra Vysoka
m:Jan Mrkvicka
m:Samuel Buk
z:Anna Pekna

Stiahnite si súbor. funkcie.py

Funkcia, ktorá rozdelí reťazec v tvare Meno Priezvisko na dve slová meno a priezvisko:

def rozdelmeno(vstup):
pozicia = vstup.find(‚ ‚)
meno = vstup[:pozicia]
priezvisko = vstup[pozicia+1:]
return meno, priezvisko

meno, priezvisko = rozdelmeno(‚Jana Šikovná‘)
print(meno)
print(priezvisko)

Úlohy

 1. Upravte funkciu rozdelmeno tak, aby fungovala aj v prípade, že celé meno obsahuje viac krstných
  mien oddelených medzerou a potom priezvisko. Napríklad rozdelí meno ‚Adam Ján Múdry‘.
 2. Vytvorte funkciu, ktorá zo zadaného reťazca vyhodí samohlásky.
 3. Vytvorte funkciu, ktorá na zadanom mieste nakreslí domček so strechou a na výstupe vráti n-ticu,
  ktorá bude obsahovať identifikátory nakreslených útvarov.
 4. Vytvorte funkciu, ktorej na vstupe zadáme dva reťazce a výstupom bude vstupný reťazec, ktorý má
  väčšiu dĺžku.
 5. Vytvorte funkciu isEmail, ktorá overí, či string zadaný vo vstupnom parametri má tvar emailovej
  adresy (teda niečo@niečo.niečo).
 6. Vytvorte funkciu delitele, ktorá vráti n-ticu so všetkými deliteľmi čísla zadaného v parametri.

Facebooktwitteryoutube