Entries by servis

Nemecká jazyková skúška DSD1

9. marca 2016 sa na našej škole uskutoční písomná časť nemeckého jazykového certifikátu DSD1 na úrovni B1 podľa SERR. Prihlásení študenti sa popasujú s posluchom, čítaním s porozumením a esejou. Následne ďalšie dni sa uskutoční ústna časť skúšky – práca, prezentácia a jej obhajoba pred komisiou. Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získajú certifikát na […]

Návšteva partnerskej školy v Kitsee

Dňa 17.2.2016 sa uskutočnilo ďalšie medzinárodné stretnutie v projekte medzinárodného partnerstva medzi školami – SG Mercury Bratislava a NMS Kittsee. Tentokrát sa študenti tercie C a G zoznámili so svojimi rovesníkmi a vymenili si vzájomne pozdravy a informácie o sebe. Následne sme navštívili miestnu čokoládovňu, kde sme si pozreli výrobu čokolády. Samozrejme, nasledovala ochutnávka a […]

Poznávací zájazd do Nemecka

Súkromné gymnázium Mercury organizuje poznávací zájazd do Nemecka v termíne od 25. do 30.4.2016. Počas tohto výletu nadviažeme nové medzinárodné partnerstvo s gymnáziom v Bad Sachsa. Výlet je určený pre študentov tercie, kvarty, 1. a 2.B. Veríme, že sa spolu tohto výletu zúčastníme a zažijeme len úžasné zážitky.

Návšteva NRSR

Vo štvrtok 11.2. 2016 študenti tercie navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Prezreli si priestory národnej rady, diskutovali s poslancami a videli aj začiatok mimoriadnej poslaneckej schôdze. fotogaléria

Termín podania prihlášok

Termín podania prihlášok na štúdium pre:  5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl) a  8-ročné gymnázium “zamerané na golf” – študijný odbor 7902 J 77 (pre 5. ročník základných škôl) je do 20. februára 2016.

Futbalový a bedmintonový turnaj 2016

Vo štvrtok 28.1.2016 a v piatok 29.1.2016 sa uskutoční dievčenský Mercury Badminton Day 2016. V rovnakých dňoch sa bude konať chlapčenský futbalový turnaj SZŠ a SGM (zúčastní sa aj učiteľský tím).

Vyjadrenie k štrajku učiteľov

Súkromné gymnázium Mercury a Súkromná základná škola zaujímajú k ostrému štrajku učiteľov plánovaného na pondelok 25.1.2016 nasledovný postoj: V rámci filozofie súkromných škôl máme povinnosť zabezpečiť vyučovací proces pre našich študentov, k rodičovskej verejnosti, za každých okolností. Veríme, že sa stav v našom školstve postupne zmení a budeme napredovať tak, ako je to bežné v […]

Informačné pohovory

Vážení rodičia, vo štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnia informačné pohovory pre všetky triedy SZŠ a SGM. Vyučujúci Vám budú k dispozícii od 17:30 do 19:00.

Okresné kolá Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku

Na Olympiáde v Anglickom jazyku študenti SG Mercury dosiahli tieto umiestnenia: Tereza Spáčilová     – 2.miesto v kategórií 1B Tadeáš Paule            – 1. miesto v kategórií 2A, postup do krajského kola Patrik Moštenický   – 2. miesto v kategórií 2C2 Ľubomír Furinda     – ako víťaz školského kola v kategórií 2C1 postup do krajského […]

Opravné termíny a termíny konzultácií

2.štvrťrok školského roku 20015/2016 13.1.2016     Streda    Slovenský jazyk, Dejiny umenia 14.1.2016     Štvrtok   Dejepis, Náuka o spoločnosti 15.1.2016     Piatok     Anglický jazyk 18.1.2016     Pondelok  Matematika, Informatika 19.1.2016     Utorok    Ekonómia, Biológia 20.1.2016     Streda   Nemecký jazyk, Chémia 21.1.2016     Štvrtok    Fyzika, Geografia 22.1.2016     Piatok    podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny) 21.1.2016     Informačné […]