Entries by servis

Prednáška

Dňa 21. marca 2016 sa pre študentov gymnázia uskutočnila prednáška na témy týkajúce sa problematiky interupcie spojená s následnou diskusiou. Prednášku pripravili študenti práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Lyžiarsky výcvik 2016

V dňoch 7.3. až 11.3. 2016 sa v lyžiarskom stredisku Oščadnica – Veľká Rača uskutoční lyžiarsky výcvik. Zúčastnia sa ho študenti sekundy až 2.B.

Maturitné skúšky 2016

V dňoch 15. a 16. 3.2016 sa na našej škole uskutoční písomná forma internej časti (PFIČ) a externá časť (EČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Našim maturantom držíme palce.

Nemecká jazyková skúška DSD1

9. marca 2016 sa na našej škole uskutoční písomná časť nemeckého jazykového certifikátu DSD1 na úrovni B1 podľa SERR. Prihlásení študenti sa popasujú s posluchom, čítaním s porozumením a esejou. Následne ďalšie dni sa uskutoční ústna časť skúšky – práca, prezentácia a jej obhajoba pred komisiou. Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získajú certifikát na […]

Návšteva partnerskej školy v Kitsee

Dňa 17.2.2016 sa uskutočnilo ďalšie medzinárodné stretnutie v projekte medzinárodného partnerstva medzi školami – SG Mercury Bratislava a NMS Kittsee. Tentokrát sa študenti tercie C a G zoznámili so svojimi rovesníkmi a vymenili si vzájomne pozdravy a informácie o sebe. Následne sme navštívili miestnu čokoládovňu, kde sme si pozreli výrobu čokolády. Samozrejme, nasledovala ochutnávka a […]

Poznávací zájazd do Nemecka

Súkromné gymnázium Mercury organizuje poznávací zájazd do Nemecka v termíne od 25. do 30.4.2016. Počas tohto výletu nadviažeme nové medzinárodné partnerstvo s gymnáziom v Bad Sachsa. Výlet je určený pre študentov tercie, kvarty, 1. a 2.B. Veríme, že sa spolu tohto výletu zúčastníme a zažijeme len úžasné zážitky.

Návšteva NRSR

Vo štvrtok 11.2. 2016 študenti tercie navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Prezreli si priestory národnej rady, diskutovali s poslancami a videli aj začiatok mimoriadnej poslaneckej schôdze. fotogaléria

Termín podania prihlášok

Termín podania prihlášok na štúdium pre:  5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl) a  8-ročné gymnázium “zamerané na golf” – študijný odbor 7902 J 77 (pre 5. ročník základných škôl) je do 20. februára 2016.

Futbalový a bedmintonový turnaj 2016

Vo štvrtok 28.1.2016 a v piatok 29.1.2016 sa uskutoční dievčenský Mercury Badminton Day 2016. V rovnakých dňoch sa bude konať chlapčenský futbalový turnaj SZŠ a SGM (zúčastní sa aj učiteľský tím).