Entries by servis

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia, vo štvrtok, 19.1.2017, sa na našej škole uskutoční Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre Bratislavu I. a Bratislavu V. Opäť sme dostali dôveru MŠVVaŠ SR, ako aj Celoštátnej komisie Olympiády v nemeckom jazyku. Tešíme sa, že u nás privítame študentov v kategóriách 2A, 2B, 2D. V kategórii 2C […]

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy, dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším polárnym expresom. Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.  

Deň solidarity

Vážení rodičia, vo štvrtok, 17.11.2016, sa na škole uskutoční tradičná charitatívna akcia Deň solidarity. Všetci študenti idú do školy na 9:00, program sa končí o 13:00. V rámci projektu budú mať študenti zabezpečený program. Poprosíme Vás i touto cestou o oblečenie, hračky pre deti, ktoré si rodiny s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia zoberú so […]

Termíny opravných písomiek

1.štvrťrok školského roku 20016/2017   07.11.2016    Pondelok:  Fyzika, Geografia, 08.11.2016    Utorok:    Dejepis, Náuka o Spoločnosti, 09.11.2016    Streda:    Matematika, Anglický jazyk, Informatika 10.11.2016    Štvrtok:   Slovenský jazyk, Biológia, Nemecký jazyk 11.11.2016    Piatok:     Chémia, Dejiny umenia, Ekonómia, 14.11.2016    Pondelok  podľa potreby, v prípade prekrývania sa  predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny) 15.11.2016    […]

Informačné pohovory

Vážení rodičia, vo štvrtok, 6.10. 2016 sa uskutočnia na škole triedne aktívy a informačné pohovory. Všetci učitelia sú Vám k dispozícii od 17:30 do 19:00. Ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia, z dôvodu stretnutia lídrov členských krajín EÚ a následných dopravných obmedzení v Bratislave, bude v piatok (16.9.2016) SZŠ a SG Mercury zatvorené. Materská škola a Školský klub detí bude fungovať v obmedzenom režime. Plánovaná akcia – Ochrana človeka, prírody a zdravia sa presunie na pondelok (19.9.2016). Ďakujeme za pochopenie.

Predpis stravného – gymnázium

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia, dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020.              Predpis stravného na obdobie mesiacov SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020: SEPTEMBER   2020                                           suma za obedy /20 dní x 2,90,- Eur/      …………. […]

Predpis stravného – základná škola

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020. predpis stravného : 1. ročník predpis stravného : 2. – 7. ročník Ďakujeme Vám, Mercury School