Entries by servis

Oznam

Vážení rodičia, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa s Vaším dieťaťom dostavili v termíne od 19.júna 2017 – 23.júna 2017 v čase/denne od 08,00 – 16,00 hod./ do našej krajčírskej dielne za účelom odobratia mier na školskú uniformu pre budúci školský rok. Ďakujeme Vám, s pozdravom Mercury

Výsledky prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka na 8 – ročné gymnázium, cudzie jazyky – študijný odbor 7902J00 zo dňa 06.06.2017 —————————————————————————————————————————   Podmienkam prijatia vyhoveli títo uchádzači: Poradové číslo ST Kód      PS MAT v %   PS PSYCH.T. 1. 100 98,28       Vyhovel/a 2. 101 77,59 Vyhovel/a 3. 102 77,59 Vyhovel/a 4. 103 […]

Karate klub – DUVIKAN

Vážení rodičia, priatelia školy, dovoľujeme si Vás touto formou požiadať o podporu a poukázanie  podielu zo zaplatenej dane  tohto roku prvý krát pre projekty Karate klubu – DUVIKAN Bratislava, ktorého prezidentom je náš vážený pán učiteľ Mgr. Daniel Baran. V rámci vzájomnej spolupráce klubu so školou poukázaním podporíte činnosť zameranú na: skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, […]

Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát)

Dňa 9.3.2017 sa na našej škole uskutoční Písomná časť DSD 1 skúšky (Nemecký jazykový certifikát). Prihlásení študenti si otestujú svoje vedomosti na úrovni A2/B1 – posluch s porozumením, čítanie s porozumením a štrukturovaná esej. Následne, koncom marca, sa uskutoční aj ústna časť skúšky, ktorá sa skladá z prezentácie a obhajoby študentskej práce. Všetkým prihláseným držíme […]

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti, priatelia školy, na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 15.2.2017 na Gymnáziu Novohradská v Bratislave, skončil náš študent Ľubomír Furinda v kategórii 2C1 na vynikajúcom 2. mieste. Ľubošovi gratulujeme a ďakujeme PK ANJ za prípravu!

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí študenti, zajtra, 22.12.2016, bolo udelené riaditeľské voľno, nakoľko sme si vyučovanie nahradili 17. novembra počas Dňa solidarity. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2017. Mercury school

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia, vo štvrtok, 19.1.2017, sa na našej škole uskutoční Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre Bratislavu I. a Bratislavu V. Opäť sme dostali dôveru MŠVVaŠ SR, ako aj Celoštátnej komisie Olympiády v nemeckom jazyku. Tešíme sa, že u nás privítame študentov v kategóriách 2A, 2B, 2D. V kategórii 2C […]

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy, dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším polárnym expresom. Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.  

Deň solidarity

Vážení rodičia, vo štvrtok, 17.11.2016, sa na škole uskutoční tradičná charitatívna akcia Deň solidarity. Všetci študenti idú do školy na 9:00, program sa končí o 13:00. V rámci projektu budú mať študenti zabezpečený program. Poprosíme Vás i touto cestou o oblečenie, hračky pre deti, ktoré si rodiny s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia zoberú so […]

Termíny opravných písomiek

1.štvrťrok školského roku 20016/2017   07.11.2016    Pondelok:  Fyzika, Geografia, 08.11.2016    Utorok:    Dejepis, Náuka o Spoločnosti, 09.11.2016    Streda:    Matematika, Anglický jazyk, Informatika 10.11.2016    Štvrtok:   Slovenský jazyk, Biológia, Nemecký jazyk 11.11.2016    Piatok:     Chémia, Dejiny umenia, Ekonómia, 14.11.2016    Pondelok  podľa potreby, v prípade prekrývania sa  predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny) 15.11.2016    […]