Entries by servis

Pokyny pre rodičov

Vážení rodičia,         Ministerstvo školstva pripravilo rozsiahly materiál pre zriaďovateľov škôl, učiteľov, rodičov i žiakov. Tieto materiály sú zverejnené na stránkach ministerstva. Zároveň aj tu: Materská škola Základná škola Gymnázium Pripravili sme pre Vás skrátenú verziu manuálu, ktorá sa zaoberá povinnosťami rodičov a obsahuje aj vzory zdravotných dotazníkov a vyhlásení, ktorým sa musí žiak […]

Dodatok k Vnútornému poriadku školy (o online vyučovaní).

DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.  Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov. PREDMET ÚPRAVY […]

Dôležité INFORMÁCIE

Vážení rodičia a milí žiaci, na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej repulike a rozhodnutia ministerky školstva sa PRERUŠUJE vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období: od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Presúva sa termín písomných aj ústnych maturitných skúšok, T9, príjmacích pohovorov a talentových skúšok. Na MERCURY SCHOOL bude výučba počas […]

Riaditeľské voľno

OZNAM Vážení rodičia,dňa 9.marca 2020 udeľujem na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno, v dňoch 10. marca 2020 – 13. marca 2020. Škola bude v danom termíne zatvorená a vyučovanie nebude prebiehať.Taktiež apelujeme na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení, sledujte pokyny Úradu verejného zdravotníctva. PhDr. Denis Barnariaditeľ MERCURY SCHOOL

Kurz plávania

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás informovať, že plávanie bude oficiálne zahájené na Petržalskej plavárni v termíne od 10.10.2019. Všetky ročníky absolvujú kurz plávania vždy 1x za týždeň (každý štvrtok) v čase medzi 10,30 až 12,00 hod. Prosíme Vás o zabezpečenie všetkých pomôcok tak, ako bolo uvedené v prihláške. Dopravu, dozor, profesionálneho trénera a ostatné […]

MATURITNÉ tematické celky

Výroky Množiny Teória čísel Výrazy Rovnice Nerovnice Sústavy rovníc a nerovníc Matematizácia Ekonomika a matematika Funkcie – vlastnosti Funkcie – grafy Lineárna funkcia Kvadratická funkcia Lineárna lomená funkcia Exponenciálna funkcia Logaritmická funkcia Goniometrická funkcia Trojuholník Postupnost Aritmetická postupnost Geometrická postupnost Podobnost Mnohouholník Stereometria – kocka Stereometria – hranol Stereometria – ihlan Stereometria – valec Stereometria […]

OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že ŠKOLNÉ pre školský rok 2019/2020 bolo splatné ku dňu 25.08.2019. Platobné údaje k vykonaniu úhrady pre GYMNÁZIUM: číslo účtu:  SK19 5200 0000 0000 0737 5497 variabilný symbol:  identifikačné číslo študenta-študentky Platobné údaje k vykonaniu úhrady pre ZÁKLADNÚ ŠKOLU: číslo účtu/SK13 5200 0000 0000 1363 1135 variabilný […]

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, milí absolventi, pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční v pondelok, 2.9.2019 o 10:00 v priestoroch našej školy. Nástup žiakov o 9:30 v slávnostnej uniforme. Tešíme sa na Vás!!! Mercury School