Predpis stravného – gymnázium

Predpis stravného na obdobie september 2017 – december 2017:

 

 

 

September 2017                                               suma za obedy /19 dní x 2,25,- Eur/               …………. 42,75,-

 

__________________________________________________________

42,75,-

 

 

Október 2017                                                    suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,-

 

 

November 2017                                                suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,-

 

 

December 2017                                                 suma za obedy /16 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 36,00,-

 

__________________________________________________________

36,00,-

 

 

Spolu k úhrade za mesiace SEptember 2017 – december 2017                                           168,75,- Eur

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu/rodného čísla vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr k 25. dňu v mesiaci, napríklad stravné za mesiac október musí byť uhradené najneskôr do 25. septembra. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5200 0000 0000 0737 5497, variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii edupage.

 

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, alebo e-mailom na: sgm@sgm.sk.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

 

Ďakujeme Vám

 

 

Súkromné gymnázium MERCURY

 

Predpis stravného – základná škola

 Predpis stravného na obdobie september 2017 – december 2017:

 

 

 

September 2017                                               suma za obedy /19 dní x 2,25,- Eur/               …………. 42,75,-

 

__________________________________________________________

42,75,-

 

 

Október 2017                                                    suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,-

 

 

November 2017                                                suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,-

 

 

December 2017                                                 suma za obedy /16 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 36,00,-

 

__________________________________________________________

36,00,-

 

 

Spolu k úhrade za mesiace SEptember 2017 – december 2017                                           168,75,- Eur

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu/rodného čísla vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr k 25. dňu v mesiaci, napríklad stravné za mesiac október musí byť uhradené najneskôr do 25. septembra. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5200 0000 0000 0737 5497, variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii edupage.

 

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, alebo e-mailom na: sgm@sgm.sk.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

 

Ďakujeme Vám

 

 

Súkromné gymnázium MERCURY

 

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 5.septembra 2016 o 10:00.