Termíny opravných písomiek

3.štvrťrok školského roku 20015/2016

04.04.2016 Pondelok            Dejepis, Náuka o Spoločnosti, Anglický jazyk
05.04.2016 Utorok                Slovenský jazyk, Fyzika
06.04.2016 Streda                 Matematika, Nemecký jazyk, Informatika
07.04.2016 Štvrtok               Biológia, Geografia, Ekonómia,
08.04.2016 Piatok                 Chémia, Dejiny umenia,
11.04.2016 Pondelok            podľa potreby, v prípade prekrývania sa predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny)
12.04.2016 Utorok                Klasifikačná porada
14.04.2016 Štvrtok               Informačné pohovory
Poznámka: Na opravný termín je možné prihlásiť sa najneskôr do 8,30 hod. v deň konania opravnej skúšky.

Zápis do prvého ročníka SZŠ

Zápis do 1.ročníka Súkromnej základnej školy sa bude konať 20.04.2016 a 27.04.2016 o 14:00.

Prednáška

Dňa 21. marca 2016 sa pre študentov gymnázia uskutočnila prednáška na témy týkajúce sa problematiky interupcie spojená s následnou diskusiou. Prednášku pripravili študenti práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Lyžiarsky výcvik 2016

V dňoch 7.3. až 11.3. 2016 sa v lyžiarskom stredisku Oščadnica – Veľká Rača uskutoční lyžiarsky výcvik. Zúčastnia sa ho študenti sekundy až 2.B.

Maturitné skúšky 2016

V dňoch 15. a 16. 3.2016 sa na našej škole uskutoční písomná forma internej časti (PFIČ) a externá časť (EČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Našim maturantom držíme palce.