01
.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

pozadie
pozadie

Novinky a oznamy

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí študenti, zajtra, 22.12.2016, bolo udelené riaditeľské voľno, nakoľko sme si vyučovanie nahradili 17. novembra počas Dňa solidarity. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2017. Mercury school

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia, vo štvrtok, 19.1.2017, sa na našej škole uskutoční Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre Bratislavu I. a Bratislavu V. Opäť sme dostali dôveru MŠVVaŠ SR, ako aj Celoštátnej komisie Olympiády v nemeckom jazyku. Tešíme sa, že u nás privítame študentov v kategóriách 2A, 2B, 2D. V kategórii 2C […]

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy, dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším polárnym expresom. Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.  

Deň solidarity

Vážení rodičia, vo štvrtok, 17.11.2016, sa na škole uskutoční tradičná charitatívna akcia Deň solidarity. Všetci študenti idú do školy na 9:00, program sa končí o 13:00. V rámci projektu budú mať študenti zabezpečený program. Poprosíme Vás i touto cestou o oblečenie, hračky pre deti, ktoré si rodiny s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia zoberú so […]

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave