01
.

GYMNÁZIUM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA

pozadie
pozadie

Novinky a oznamy

Vianočná besiedka

Vážení rodičia, drahí priatelia školy, dovoľte nám, Vás v tento magický čas pozvať na čarovnú výpravu naším polárnym expresom. Všetci priatelia školy, ktorí sa rozhodnú sponzorsky podporiť tento merkurácky večer minimálnou sumou 10,- Eur, budú mať vyhradené miesto v hľadisku. Informácie na sekretariáte školy.  

Deň solidarity

Vážení rodičia, vo štvrtok, 17.11.2016, sa na škole uskutoční tradičná charitatívna akcia Deň solidarity. Všetci študenti idú do školy na 9:00, program sa končí o 13:00. V rámci projektu budú mať študenti zabezpečený program. Poprosíme Vás i touto cestou o oblečenie, hračky pre deti, ktoré si rodiny s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia zoberú so […]

Termíny opravných písomiek

1.štvrťrok školského roku 20016/2017   07.11.2016    Pondelok:  Fyzika, Geografia, 08.11.2016    Utorok:    Dejepis, Náuka o Spoločnosti, 09.11.2016    Streda:    Matematika, Anglický jazyk, Informatika 10.11.2016    Štvrtok:   Slovenský jazyk, Biológia, Nemecký jazyk 11.11.2016    Piatok:     Chémia, Dejiny umenia, Ekonómia, 14.11.2016    Pondelok  podľa potreby, v prípade prekrývania sa  predošlých termínov (termín neslúži ako náhradný za stanovené opravné termíny) 15.11.2016    […]

Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave